a+ 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care poruncești izbăvirea
b+ 44:17 Sau: deși

Psalms 44

Pentru dirijor. Al korahiților. Un maschil .

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinții noștri ne-au povestit despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor, în vremuri străvechi;

am auzit cum Tu, prin brațul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei, ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.

Nu prin sabia lor au moștenit țara, nu brațul lor i-a izbăvit, ci dreapta Ta, brațul Tău, lumina feței Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu ești împăratul meu! Poruncește dar izbăvirea a  lui Iacov!

Cu Tine ne doborâm dușmanii, cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.

Nu mă încred în arcul meu, sabia mea nu mă izbăvește,

ci Tu ne vei izbăvi de dușmanii noștri, iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de rușine!

Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu, Numele Tău îl slăvim pe vecie. Sela

Totuși, Tu ne-ai respins și ne-ai umilit, nu mai ieși cu oștile noastre.

10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea dușmanului, astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.

11 Ne dai ca pe niște oi la tăiere, ne împrăștii printre neamuri.

12 Îți vinzi poporul pe un preț de nimic și nu câștigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noștri, de ocara și de disprețul celor ce ne înconjoară.

14 Ne faci de pomină printre neamuri, pricină de clătinare din cap printre popoare.

15 Toată ziua ocara îmi stă înainte și rușinea îmi acoperă fața,

16 la glasul batjocoritorului și al blasfemiatorului, la vederea dușmanului și a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar b  noi nu Te-am uitat și nu am încălcat legământul Tău.

18 Inima noastră nu Ți-a întors spatele și pașii noștri nu s-au îndepărtat de calea Ta.

19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al șacalilor și ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,

21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta? Doar El cunoaște toate tainele inimii.

22 Totuși, din pricina Ta suntem dați morții toată ziua, suntem considerați ca niște oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne? Trezește-Te, nu ne lepăda pe vecie!

24 De ce Îți ascunzi fața, de ce ne uiți umilința și necazul?

25 Sufletul nostru este doborât în țărână, pântecele ne este lipit de pământ!

26 Ridică-Te și vino în ajutorul nostru! Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Copyright information for NTLR