a+ 47:7 Vezi Ps. 32 Titlu
b+ 47:9 Sau: regii

Psalms 47

Pentru dirijor. Al korahiților. Un psalm.

Bateți din palme, toate popoarele! Strigați de bucurie către Dumnezeu!

Căci Domnul Preaînalt este înfricoșător; El este Mare Împărat peste întreg pământul!

El ne supune popoarele și pune sub picioarele noastre neamurile.

El ne alege moștenirea, mândria lui Iacov, pe care l-a iubit. Sela

Dumnezeu s-a înălțat în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul s-a înălțat în sunet de corn.

Cântați-I lui Dumnezeu, cântați! Cântați-I Împăratului nostru, cântați!

Dumnezeu este împăratul întregului pământ: cântați-I un maschil a !

Dumnezeu stăpânește peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul Său cel sfânt!

Nobilii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile b  pământului! El este preaînălțat!

Copyright information for NTLR