a+ 48:2 Munte sacru în Aram (Siria) unde se credea că își are locuința zeul suprem al canaaniților, Baal ; sau: ca înălțimile din nord
b+ 48:2 Sau: pământ. / Muntele Sionului, la nord / de cetatea Marelui Împărat; țafon înseamnă și nord
c+ 48:7 Sau: corăbiile negustorilor; Tarșiș era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „ corabie de Tarșiș “ era una solidă, în stare să transporte marfă la distanțe mari
d+ 48:13 Sensul termenului ebraic este nesigur

Psalms 48

Un cântec. Un psalm al korahiților.

1Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, în cetatea Dumnezeului nostru, muntele Lui cel sfânt!

2Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, ca înălțimile Țafon a  , așa este muntele Sionului, cetatea b  marelui Împărat!

3În palatele ei, Dumnezeu se face cunoscut ca fiind întăritura ei.

4Iată că regii se adunaseră și înaintaseră cu toții,

5dar când I- au văzut cetatea, au înlemnit, s-au îngrozit și au fugit.

6Acolo i-a apucat frica, i-a cuprins durerea ca la naștere.

7Le-ai făcut precum vântul de răsărit care zdrobește corăbiile de Tarșiș c  .

8Ceea ce am auzit, am și văzut în cetatea Domnului Oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o întărește pe vecie! Sela

9Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim în mijlocul Templului Tău!

10Dumnezeule, așa cum este Numele Tău, tot astfel și lauda Ta ajunge până la marginile lumii. Dreapta Ta este plină de dreptate.

11Muntele Sionului se bucură și satele lui Iuda se înveselesc din pricina judecăților Tale.

12Dați ocol Sionului, înconjurați-l, numărați-i turnurile!

13Admirați-i fortificațiile, străbateți-i d  citadelele, ca să povestiți generației următoare!

14Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru veci de veci! El ne va conduce până la moarte!

Copyright information for NTLR