a+ 49:11 Sensul versului în ebraică este nesigur
b+ 49:11 TM; LXX, Siriacă: Mormintele le vor rămâne case pe vecie / și locuințe – din neam în neam / cu toate că și-au dat numele proprietăților lor.
c+ 49:12 TM; LXX, Siriacă redau acest verset identic cu v. 20
d+ 49:13 Sau: în ei înșiși

Psalms 49

Pentru dirijor. Al korahiților. Un psalm.

Popoare, ascultați lucrul acesta! Locuitori ai lumii, luați aminte,

slabi și puternici, bogați și săraci împreună!

Gura mea va vorbi cu înțelepciune, iar gândurile inimii mele vor fi iscusite.

Îmi voi pleca urechea la proverbe, îmi voi începe ghicitoarea în sunet de liră.

De ce să mă tem în zilele rele, când mă împresoară răutatea înșelătorilor mei,

a celor ce se încred în averile lor și se laudă cu mulțimea bogățiilor lor?

Nimeni nu poate răscumpăra viața semenului său, nici nu-I poate da lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui.

Prețul răscumpărării pentru viața lui este atât de mare, încât nu va putea plăti niciodată,

ca să trăiască veșnic și să nu vadă groapa.

10 Se vede că și înțelepții mor, și cel fără minte și bruta pier împreună, părăsindu-și averile în folosul altora.

11 Totuși își imaginează că-și vor stăpâni casele pe vecie a și că locuințele lor vor dăinui din neam în neam; de aceea și-au numit proprietățile după înseși numele lor. b 

12 Însă omul bogat nu dăinuie; el se aseamănă cu vitele pentru tăiere. c 

13 Aceasta este soarta celor ce se încred în ei d și a celor ce-i urmează, care le încuviințează vorbele.

14 Sunt sortiți Locuinței Morților ca niște oi; moartea îi va paște. Cei drepți vor stăpâni peste ei dimineața. Chipul lor se va veșteji în Locuința Morților, departe de locuința lor.

15 Dar Dumnezeu îmi va răscumpăra sufletul din Locuința Morților, căci El mă va lua sub ocrotirea Lui. Sela

16 Nu te îngrijora când se îmbogățește cineva, când sporește bogăția casei lui,

17 căci nu ia nimic cu el la moartea sa; bogăția lui nu se coboară după el.

18 Chiar dacă sufletul lui a fost fericit în viață, chiar dacă s-a lăudat cu bucuriile de care și-a făcut parte,

19 tot va merge la neamul părinților lui, care nu vor mai vedea lumina vreodată.

20 Omul bogat și fără pricepere se aseamănă cu vitele pentru tăiere.

Copyright information for NTLR