a+ 50:20 Sau: îl bârfești
b+ 50:2 1 Lit. : ochi
c+ 50:23 Sau: proslăvește / și pregătește calea prin care îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu

Psalms 50

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul , El vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui!

Din Sion, întruchiparea frumuseții, strălucește Dumnezeu!

Dumnezeul nostru vine și nu tace; un foc mistuie înaintea Lui și o furtună se dezlănțuie împrejurul Lui!

El cheamă cerurile de deasupra și pământul, ca să-Și judece poporul:

„Adunați-Mi credincioșii, pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“

Cerurile mărturisesc dreptatea Lui, căci Dumnezeu este judecătorul. Sela

„Ia aminte, popor al Meu, și voi vorbi! Israele, voi mărturisi împotriva ta: Sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău Eu sunt!

Nu pentru jertfele tale te mustru Eu, nici pentru arderile de tot care-Mi sunt aduse neîncetat.

Nu voi lua viței din ograda ta, nici țapi din staulele tale,

10 căci ale Mele sunt toate viețuitoarele pădurii și vitele de pe o mie de dealuri.

11 Eu cunosc toate înaripatele munților, și toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!

12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.

13 Mănânc Eu oare carnea taurilor sau beau Eu sângele țapilor?

14 Adu-I ca jertfă lui Dumnezeu mulțumire și împlinește-ți jurămintele față de Cel Preaînalt!

15 Cheamă-Mă în ziua necazului; Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“

16 Dumnezeu îi zice însă celui rău: „Ce tot înșiri tu orânduirile Mele și ai pe buze legământul Meu,

17 când tu urăști mustrarea și arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18 Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu cei ce comit adulter.

19 Dai drumul gurii la rele, limba ta urzește înșelăciunea.

20 Vorbești împotriva fratelui tău cu care locuiești și pe fiul mamei tale arunci vina a .

21 Așa ai făcut, iar Eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sigur Eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul în față b !

22 Luați aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu aibă cine să vă scape!

23 Cine aduce mulțumire ca jertfă, acela Mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu c “.

Copyright information for NTLR