a+ 51:6 Sensul frazei în ebraică este nesigur
b+ 51:6 Sau: Tu ai dorit … / mi-ai făcut
c+ 51:10 În ebraică este folosit verbul a crea, din Gen. 1:1
d+ 51:17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule

Psalms 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batșeba.

1Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta! În bunăvoința Ta cea mare, șterge nelegiuirile mele!

2Spală-mă de vina mea și curățește-mă de păcatul meu!

3Căci îmi cunosc nelegiuirile și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.

4Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ceea ce este rău înaintea Ta, așa că Tu ești găsit drept când vorbești și ești fără pată când judeci.

5Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea.

6Tu dorești ca adevărul să fie în adâncurile ființei; afă-mi deci cunoscută înțelepciunea înăuntrul meu. b

7Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada.

8Fă-mă să aud veselie și bucurie, iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.

9Ascunde-Ți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele!

10Zidește c în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duh nou și statornic înăuntrul meu!

11Nu mă izgoni din prezența Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!

12Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale; sprijină-mă cu un duh de bunăvoință!

13Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor întoarce la Tine.

14Dumnezeule, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat, Dumnezeul mântuirii mele, și limba mea va cânta dreptatea Ta!

15Stăpâne, deschide-mi buzele, iar gura mea va vesti lauda Ta!

16Dacă Ți-ar fi plăcut jertfele, Ți-aș fi adus, dar Ție nu-Ți plac arderile de tot.

17Jertfa plăcută lui Dumnezeu d este un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită.

18În bunăvoința Ta, fă bine Sionului și construiește zidurile Ierusalimului!

19Atunci te vei bucura de jertfe potrivite, arderi de tot întregi; atunci se vor aduce viței pe altarul Tău.

Copyright information for NTLR