a+ 57: 5 Sau: Înalță-Te
b+ 57:8 Lit.: slava mea
c+ 57:8 TM; LXX: Mă voi trezi în zori

Psalms 57

Pentru dirijor.De cântat ca și „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam compus pe vremea când acesta se refugiase în peșteră, fugind de Saul.

1Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci la Tine îmi caut scăparea! La umbra aripilor Tale caut adăpost până când trece necazul.

2Strig către Dumnezeul Preaînalt, către Dumnezeul Care mă răzbună.

3El trimite poruncă din cer și mă mântuiește; îl face de rușine pe prigonitorul meu! Sela Dumnezeu Își trimite îndurarea și credincioșia.

4Sunt în mijlocul leilor; mă culc printre cei ce devorează, oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie tăioasă.

5Fii înălțat a  , Dumnezeule, mai presus de ceruri! Fie slava Ta peste întreg pământul!

6Ei întinseseră un laț pașilor mei, – sufletul îmi era încovoiat de durere –, îmi săpaseră o groapă, dar au căzut ei înșiși în ea. Sela

7Inima mea este pregătită, Dumnezeule, inima mea este pregătită! Voi cânta și voi suna din instrumentele mele.

8Trezește-te, suflet al meu b  ! Treziți-vă, harfă și liră! Voi trezi zorii c  !

9Stăpâne, Te voi lăuda printre popoare, Îți voi cânta printre neamuri!

10Căci îndurarea Ta este mare, ajunge până la ceruri, iar credincioșia Ta – până la nori.

11Fii înălțat, Dumnezeule, mai presus de ceruri! Fie slava Ta peste întreg pământul!

Copyright information for NTLR