Psalms 62

Pentru dirijor. Pentru Iedutun. Un psalm al lui David.

Numai în Dumnezeu sufletul meu își găsește liniștea și numai de la El îmi vine mântuirea.

Numai El este stânca mea și mântuirea mea. El este întăritura mea; niciodată nu voi fi clătinat.

Până când veți mai ataca vreun om, doborându-l cu toții, cum ați dărâma un zid înclinat sau un gard dărăpănat?

Numai ca să-l doboare din înălțimea lui se sfătuiesc ei. Le este dragă minciuna; cu gura ei binecuvântează, dar cu inima blestemă. Sela

Suflete al meu, găsește-ți liniștea numai în Dumnezeu, căci de la El vine nădejdea mea.

Numai El este stânca mea și mântuirea mea. El este întăritura mea; nu voi fi clătinat!

Mântuirea și slava mea sunt în Dumnezeu, Stânca mea cea tare. Adăpostul meu este în Dumnezeu.

Poporule, încrede-te în El în orice vreme, varsă-ți inima înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. Sela

Numai o suflare sunt fiii oamenilor. Minciună sunt oamenii. Puși în talerele balanței sunt fără valoare; împreună, ei sunt mai ușori decât o suflare.

10 Nu vă încredeți în asuprire, nici nu sperați zadarnic în tâlhărie. Când sporiți în putere, nu lăsați inima să vi se încreadă!

11 O dată a vorbit Dumnezeu, iar eu de două ori am auzit: „Puterea este a lui Dumnezeu!“

12 A Ta, Stăpâne, este îndurarea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Copyright information for NTLR