Psalms 62

Pentru dirijor. Pentru Iedutun. Un psalm al lui David.

1Numai în Dumnezeu sufletul meu își găsește liniștea și numai de la El îmi vine mântuirea.

2Numai El este stânca mea și mântuirea mea. El este întăritura mea; niciodată nu voi fi clătinat.

3Până când veți mai ataca vreun om, doborându-l cu toții, cum ați dărâma un zid înclinat sau un gard dărăpănat?

4Numai ca să-l doboare din înălțimea lui se sfătuiesc ei. Le este dragă minciuna; cu gura ei binecuvântează, dar cu inima blestemă. Sela

5Suflete al meu, găsește-ți liniștea numai în Dumnezeu, căci de la El vine nădejdea mea.

6Numai El este stânca mea și mântuirea mea. El este întăritura mea; nu voi fi clătinat!

7Mântuirea și slava mea sunt în Dumnezeu, Stânca mea cea tare. Adăpostul meu este în Dumnezeu.

8Poporule, încrede-te în El în orice vreme, varsă-ți inima înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. Sela

9Numai o suflare sunt fiii oamenilor. Minciună sunt oamenii. Puși în talerele balanței sunt fără valoare; împreună, ei sunt mai ușori decât o suflare.

10Nu vă încredeți în asuprire, nici nu sperați zadarnic în tâlhărie. Când sporiți în putere, nu lăsați inima să vi se încreadă!

11O dată a vorbit Dumnezeu, iar eu de două ori am auzit: „Puterea este a lui Dumnezeu!“

12A Ta, Stăpâne, este îndurarea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Copyright information for NTLR