a+ 65:1 S au: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
b+ 65:9 Sau: grâne, căci așa ai hotărât Tu
c+ 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belșugul

Psalms 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te așteaptă lauda a  în Sion; față de Tine vor fi împlinite jurămintele.

Tu asculți rugăciunea; de aceea toți oamenii vor veni la Tine.

Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi, dar Tu faci ispășire pentru nelegiuirile noastre.

Ferice de cel pe care-l alegi, pe care-l apropii să locuiască în curțile Tale! Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale, ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptății, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor pământului și ale mărilor îndepărtate,

Cel ce ai așezat munții prin puterea Ta, fiind încins cu tărie,

Cel ce potolești vuietul mărilor, vuietul talazurilor lor și tumultul noroadelor.

Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale! Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineața și seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belșug, îl îmbogățești cu multe lucruri. Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregătești pământul: b 

10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploile repezi și îi binecuvântezi răsadul.

11 Încununezi anul cu bunătățile Tale, în urma Ta mustește belșugul; c 

12 mustesc, de asemenea, și pășunile din pustie, iar dealurile se încing cu veselie.

13 Pășunile se îmbracă cu turme, văile se acoperă de grâne; toate strigă de bucurie și cântă.

Copyright information for NTLR