a+ 68:1 Sau: Să Se ridice Dumnezeu! Să-I fie împrăștiați dușmanii! / Să-I fugă dinainte vrăjmașii! / Risipește-i precum se risipește fumul! / Precum se topește ceara din cauza focului, / așa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!
b+ 68:4 Sau: Lui! Pregătiți calea pentru Cel Ce călărește prin pustie
c+ 68:5 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența multor nume ebraice, precum și în multe locuri din cartea Psalmilor
d+ 68:5 Dumnezeu este comparat aici cu un rege care stă pe tron în palatul său, unde face dreptate și-i sprijină pe cei oropsiți
e+ 68:6 Sau: cântând
f+ 68:8 Sau: au picurat / înaintea lui Dumnezeu – /, chiar și Sinaiul / – înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
g+ 68:12 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: femeile rămase acasă au împărțit prada
h+ 68:13 Sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul termenului ebraic este nesigur
i+ 68:14 Ebr.: Șadai
j+ 68:18 Sau: de la; sau printre
k+ 68:18 Sau: ca DOMNUL Dumnezeu
l+ 68:26 Sau: cei care sunteți din fântâna lui Israel, adică cei care sunt israeliți, provenind din Iacov; sau: în adunarea lui Israel
m+ 68:28 Multe mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: Dumnezeu te-a învrednicit cu tărie
n+ 68:30 Sensul în ebraică al versetului este nesigur
o+ 68:31 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate
p+ 68:31 Lit.: își va grăbi mâinile, în sensul aducerii unui tribut, în sensul supunerii

Psalms 68

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm. Un cântec

Când Dumnezeu Se ridică, dușmanii Lui să fie împrăștiați și cei ce-L urăsc să fugă dinaintea feței Sale.

Îi risipești precum se risipește fumul; precum se topește ceara din cauza focului așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. a 

Cei drepți însă se bucură, se veselesc înaintea lui Dumnezeu și chiuie de bucurie.

Cântați-I lui Dumnezeu, lăudați Numele Lui, înălțați-L pe Cel Ce călărește pe nori b și al Cărui Nume este Domnul c . Veseliți-vă înaintea Lui!

În Lăcașul Său cel sfânt, Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. d 

Dumnezeu dă o familie celor însingurați și îi conduce spre belșug e  pe cei care sunt captivi; cei răzvrătiți însă locuiesc într-un ținut arid.

Dumnezeule, când Tu ai ieșit înaintea poporului Tău, când Tu ai mărșăluit prin pustie … Sela

pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Sinaiului f , înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile; Tu Ți-ai pregătit astfel moștenirea istovită.

10 Poporul Tău a locuit-o din nou; Tu ai pregătit bunătățile Tale pentru cel sărman, Dumnezeule!

11 Stăpânul a vorbit, iar purtătoarele de vești s-au făcut o armată mare:

12 „Regii oștirilor au fugit în mare grabă, iar cel rămas acasă a împărțit prada. g 

13 Chiar în timp ce voi vă odihniți la stâne h aripile porumbelului sunt acoperite cu argint și penele lui cu aur sclipitor.“

14 Când i-a risipit Atotputernicul i  pe regi, parcă ningea în Țalmon.

15 Munții Bașan sunt munți maiestuoși, munții Bașan sunt munți cu multe piscuri.

16 Munți cu multe piscuri, de ce invidiați muntele unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască? Cu siguranță Domnul locuiește acolo pe vecie.

17 Carele lui Dumnezeu sunt cu miile și cu miile de mii. Stăpânul vine în ele din Sinai, în Lăcașul Lui cel sfânt.

18 Când Te-ai suit în înălțime, ai luat în sclavie captivitatea; ai luat daruri pentru j  oameni, chiar și pentru cei răzvrătiți, ca ei, Doamne Dumnezeule k , să locuiască acolo.

19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi, Dumnezeul mântuirii noastre. Sela

20 Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor. De la Stăpânul Domn vine scăparea de moarte.

21 Cu siguranță Dumnezeu va zdrobi capul dușmanilor Săi, creștetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.

22 Stăpânul zice: „Îi voi aduce înapoi din Bașan, îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,

23 ca să-ți scufunzi picioarele în sânge, iar limba câinilor tăi să-și ia partea din dușmanii tăi.“

24 Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale, a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcașul cel sfânt.

25 În față merg cântăreții, urmați de cei cu instrumente, iar în centru sunt fetele cu tamburine.

26 Binecuvântați-L pe Dumnezeu în adunare, pe Domnul – la izvoarele l  lui Israel!

27 Acolo se află și tânărul Beniamin, conducătorul lor, căpeteniile lui Iuda cu mulțimile lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28 Învrednicește-Te cu tărie, Dumnezeule, m arată-ne puterea Ta, Dumnezeule, așa cum ai făcut și înainte pentru noi!

29 Din pricina Templului Tău de la Ierusalim, regii Îți vor aduce daruri.

30 Mustră fiara dintre trestii, cireada de tauri dintre vițeii popoarelor, care calcă în picioare bucățile de argint! Împrăștie popoarele care-și găsesc plăcerea în război! n 

31 Ambasadori vor veni din Egipt; Cuș o  va alerga cu mâinile întinse p  spre Dumnezeu.

32 Regate ale pământului, cântați-I lui Dumnezeu, lăudați-L pe Stăpânul, Sela

33 pe Cel Ce călărește în ceruri, în cerurile veșnice! Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!

34 Proclamați puterea lui Dumnezeu, a Cărui maiestate este peste Israel și a Cărui putere este în ceruri.

35 Dumnezeule, Tu ești înfricoșător în Sfântul Tău Lăcaș; Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere și tărie poporului! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Copyright information for NTLR