a+ 69:4 Sau, sub forma unei zicale: Trebuie dat înapoi / ceea ce nu am furat?
b+ 69:16 Sau: plăcută

Psalms 69

Pentru dirijor. De cântat ca și „Crinii“. Al lui David.

1Dumnezeule, scapă-mă, căci mi-au ajuns apele până la gât!

2Mă afund în mâl, nu mai găsesc loc tare; intru în adâncurile apei și mă înghit șuvoaiele.

3Am obosit strigând, mi s-a uscat gâtul; mi se topesc ochii tânjind după Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc fără motiv sunt mai mulți decât perii capului meu, mulți sunt cei ce vor să mă piardă, dușmani ai mei fără temei. Trebuie să dau înapoi ce nu am furat. a 

5Dumnezeule, Tu-mi cunoști nechibzuința, păcatele mele nu-Ți sunt ascunse.

6Fie ca cei ce nădăjduiesc în Tine să nu se rușineze din pricina mea, Stăpâne, Doamne al Oștirilor, fie ca cei ce Te caută să nu roșească din pricina mea, Dumnezeule al lui Israel!

7Din pricina Ta port eu ocara, și dezonoarea mi-a acoperit fața.

8Sunt considerat un străin de către frații mei, un venetic de către fiii mamei mele,

9căci râvna pentru Casa Ta mă mistuie și ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste mine!

10Când plâng și postesc, ei mă batjocoresc.

11Când îmbrac sacul de jale, ei mă fac de pomină.

12Cei ce stau la poarta cetății mă vorbesc, cei ce se îmbată cântă despre mine.

13Totuși eu tot Ție mă voi ruga, Doamne , pentru vremea bunăvoinței Tale. Dumnezeule, în marea Ta îndurare, răspunde-mi cu izbăvirea Ta sigură!

14Izbăvește-mă din noroi, să nu mă afund! Să fiu izbăvit de cei ce mă urăsc și de adâncurile apei!

15Șuvoaiele apelor să nu mă ducă, să nu mă înghită adâncul, să nu se închidă deasupra-mi gura gropii!

16Doamne , răspunde-mi, căci îndurarea Ta este atât de bună b  ! După mila Ta cea mare, întoarce-Ți fața spre mine!

17Nu-Ți ascunde fața de robul Tău, căci sunt în necaz, ci răspunde-mi degrabă!

18Apropie-Te de sufletul meu și răscumpără-mi-l! Din pricina celor ce mă urăsc, scapă-mă!

19Tu cunoști ocara mea, rușinea mea, dezonoarea mea și pe toți dușmanii mei.

20Ocara mi-a frânt inima, mi-a îmbolnăvit-o. Tânjesc după compasiune, dar nu este, după mângâietori, dar nu-i găsesc.

21Ci ei îmi pun în mâncare venin, iar pentru setea mea îmi dau să beau oțet.

22Să li se prefacă într-o cursă masa întinsă înaintea lor, iar bunăstarea – într-un laț!

23Să li se întunece ochii ca să nu mai vadă! Fă să li se clatine mereu coapsele!

24Varsă-Ți furia peste ei și să-i ajungă mânia Ta aprinsă!

25Fie-le locuința pustiită și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!

26Și aceasta pentru că ei urmăresc pe cel lovit de Tine și povestesc suferința celor răniți de Tine.

27Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și fă să nu ajungă la dreptatea Ta!

28Șterge-i din Cartea celor vii și nu-i scrie alături de cei drepți!

29Eu însă sunt necăjit și îndurerat; fie ca mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă pună la adăpost într-un loc înalt!

30Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu și-L voi mări prin mulțumiri!

31Acest lucru va fi mai plăcut Domnului decât un bou sau un vițel cu coarne și copite.

32Cei necăjiți vor vedea și se vor bucura. Trăiască inima voastră, a celor ce căutați pe Dumnezeu,

33căci Domnul ascultă pe cei sărmani și nu-i disprețuiește pe cei luați captivi dintre ai Lui!

34Să-L laude cerul și pământul, mările și tot ce mișună prin ele,

35căci Dumnezeu va mântui Sionul și va construi cetățile lui Iuda! Ei vor locui acolo și le vor moșteni;

36urmașii robilor Săi le vor moșteni și cei ce iubesc Numele Lui vor locui acolo.

Copyright information for NTLR