a+ 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus și cu: peste mine
b+ 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăiește, fie la arc

Psalms 7

Un șiggaion al lui David, pe care el l-a cântat DOMNULUI din pricina cuvintelor beniamitului Cuș.

1Doamne , Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea! Izbăvește-mă de toți prigonitorii mei, scapă-mă,

2ca să nu mă sfâșie ca un leu, să nu mă rupă în bucăți fără ca cineva să mă poată scăpa!

3Doamne , Dumnezeul meu, dacă am săvârșit așa ceva, dacă este fărădelege pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, dacă mi-am jefuit dușmanul pe nedrept,

5atunci fie ca dușmanul să mă urmărească și să mă ajungă, să-mi calce viața în picioare și să-mi culce slava în țărână! Sela

6Ridică-Te, Doamne , în mânia Ta, scoală-Te din pricina furiei dușmanilor mei, trezește-Te, Dumnezeul Meu, și poruncește o judecată!

7Adunarea popoarelor să Te înconjoare; stăpânește asupra ei din înălțime!

8Să judece Domnul noroadele! Judecă-mă, Doamne , și pe mine; fă-mi după dreptatea și integritatea mea, o Preaînalte a  !

9Oprește răutatea celor răi și întărește-l pe cel drept, Tu, Care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept!

10Scutul meu este Dumnezeu, Mântuitorul celor cu inima cinstită.

11Dumnezeu este un judecător drept, Dumnezeu se înverșunează împotriva celui rău în fiecare zi.

12Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu, El Își ascute sabia, Își încordează arcul și-l țintește.

13Lui b  îi pregătește armele morții, săgeți aprinse îi pregătește.

14Iată-l pe cel ce naște răutate, zămislește necazul și dă naștere înșelăciunii!

15Sapă o groapă, o adâncește și cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.

16Necazul pe care-lprovoacă se întoarce împotriva capului său și violența lui se răsfrânge asupra creștetului său.

17Eu voi aduce mulțumiri Domnul ui pentru dreptatea Lui și voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Copyright information for NTLR