Psalms 71

1La Tine, Doamne , caut adăpost! Să nu rămân de rușine vreodată!

2În dreptatea Ta izbăvește-mă și scapă-mă! Pleacă-Ți urechea spre mine și mântuiește-mă!

3Fii o stâncă de adăpost pentru mine la care să pot veni totdeauna! Poruncește izbăvirea mea, căci Tu ești stânca și fortăreața mea!

4Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna celui rău, din brațul celui nedrept și crud!

5Tu, Stăpânul meu, ești nădejdea mea! Domnul este încrederea mea încă din tinerețe!

6M-am sprijinit pe Tine încă din pântecele mamei mele: Tu m-ai scos din pântecele mamei mele, de aceea Ție Îți voi aduce lauda mea mereu!

7Am ajuns ca un semn pentru mulți, dar Tu ești adăpostul meu cel trainic!

8Gura-mi este plină de lauda Ta; vorbesc despre splendoarea Ta tot timpul zilei.

9Nu mă lepăda la bătrânețe! Când îmi va fi trecut puterea, nu mă părăsi,

10căci dușmanii mei vorbesc despre mine și cei ce caută să-mi ia viața uneltesc împotriva mea,

11zicând: „L-a părăsit Dumnezeu! Urmăriți-l și prindeți-l, căci nu mai are scăpare!“

12Dumnezeule, nu Te îndepărta de mine! Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu!

13Să piară în rușine potrivnicii sufletului meu! Ocara și dezonoarea să-i acopere pe cei ce-mi caută răul!

14Eu însă voi continua să nădăjduiesc și Te voi lăuda tot mai mult!

15Gura mea va povesti dreptatea Ta și mântuirea Ta toată ziua, chiar dacă nu le cunosc marginile.

16Voi proclama isprăvile Tale, Stăpâne Doamne , voi aminti dreptatea Ta și numai a Ta!

17Dumnezeule, m-ai învățat încă din tinerețea mea, iar eu continui să vestesc minunile Tale până în ziua de azi.

18Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân și cărunt, până când nu voi vorbi despre puterea Ta generației următoare și despre tăria Ta celor ce vor veni.

19Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer! Tu ai înfăptuit lucruri mărețe. Dumnezeule, cine este ca Tine?

20Deși m-ai făcut să văd numeroase și amare necazuri, Tu îmi vei da din nou viață; chiar și din adâncimile pământului Tu mă vei scoate.

21Îmi vei mări cinstea și mă vei mângâia din nou.

22Dar și eu Te voi lăuda cu harfa pentru credincioșia Ta, Dumnezeul meu! Îți voi cânta din liră, Sfântule al lui Israel!

23Buzele mele vor răsuna de bucurie când Îți vor cânta, și, asemenea lor, și sufletul meu pe care l-ai răscumpărat!

24Limba mea, de asemenea, va vesti toată ziua dreptatea Ta, căci cei ce-mi voiau răul au fost făcuți de rușine și de râs.

Copyright information for NTLR