a+ 72:2 Sau: Fie ca el să; și în vs. 3-11, 17
b+ 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
c+ 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
d+ 72:8 Eufratul
e+ 72:8 Sau: până la marginile țării
f+ 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
g+ 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
h+ 72:16 Sau: Să fie belșug de grâne în țară / să fremăte chiar și pe crestele munților; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
i+ 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui

Psalms 72

Al lui Solomon

Dumnezeule, dă judecățile Tale regelui și dreptatea Ta fiului regelui!

Atunci el a  va judeca cu dreptate pe poporul Tău și cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.

Munții vor aduce pacea pentru popor și tot așa și dealurile, prin dreptate b .

El le va face dreptate asupriților din popor, îi va izbăvi pe fiii săracilor și îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi c  atâta timp cât va fi soare, cât va fi lună, din neam în neam.

El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit, ca ploile repezi, picurând pământul.

În zilele lui, cel drept va înflori și va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta și de la râu d  până la marginile pământului e .

Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei, iar dușmanii lui vor linge țărâna.

10 Regi din Tarșiș f  și din ostroave se vor întoarce cu daruri; regi din Șeba și din Seba se vor apropia cu ofrande.

11 I se vor închina toți regii, toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă și pe sărmanul lipsit de ajutor.

13 Va avea milă de cel umil și sărac, și va scăpa viețile săracilor.

14 Le va răscumpăra viețile de la asuprire și violență, căci sângele lor prețuiește mult pentru el.

15 Să trăiască! Să i se dea podoabe din aur de Șeba! Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna și să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belșug de grâne în țară, chiar și pe crestele munților! Să freamăte pomii g  ca cei din Liban, iar oamenii din cetăți să înflorească la fel ca iarba de pe pământ. h 

17 Să-i rămână numele pe vecie! Să-i dăinuiască numele cât va fi soare! Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el i și-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, Singurul Care poate face minuni!

19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci! Slava Lui să umple întreg pământul! Amin! Amin!

20 Aici este sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Ișai.

CARTEA A TREIA

Copyright information for NTLR