a+ 74:12 Sau: peste (lit.: în mijlocul ) țară
b+ 74:13-14 În mitologia canaanită, personaje mitice ca Yam ( Marea ), Tanin (monstrul sau balaurul marin) și Leviatan reprezintă haosul, răzvrătindu-se împotriva zeului suprem, care reprezintă ordinea

Psalms 74

Un maschil al lui Asaf

1Dumnezeule, de ce ne respingi neîncetat? De ce-Ți aprinzi mânia împotriva turmei pășunii Tale?

2Adu-Ți aminte de adunarea Ta, pe care ai cumpărat-o în vechime și ai răscumpărat-o ca seminție a moștenirii Tale; adu-Ți aminte de muntele Sion, pe care l-ai locuit!

3Îndreaptă-Ți pașii spre aceste ruine eterne, unde dușmanul a prăpădit totul în Lăcașul cel sfânt!

4Potrivnicii Tăi au răcnit în mijlocul Locului Tău de întâlnire; și-au pus însemnele lor ca semne.

5Și-au făcut un nume asemenea celor ce ridică topoarele ca să croiască drum prin pădure.

6Și-au ascuțit uneltele împotriva gravurilor lui, zdrobindu-le cu lovituri de secure și de bardă.

7Au pus foc Lăcașului Tău, au întinat locuința Numelui Tău!

8Și-au zis: „Îi vom prăpădi pe toți!“, apoi au dat foc tuturor altarelor lui Dumnezeu din țară.

9Nu ne mai putem vedea semnele, nu mai sunt profeți și nici unul dintre noi nu știe până când vor dura toate acestea!

10Dumnezeule, până când va mai batjocori vrăjmașul? Va defăima dușmanul pentru totdeauna Numele Tău?

11De ce Ți-ai retras mâna și dreapta Ta? Scoate -o din sân și pune capăt acestei stări!

12Dumnezeu este împăratul meu din vechime și Cel Ce aduce izbăviri peste pământ a  .

13Tu, cu puterea Ta, ai despărțit Marea, ai zdrobit capetele monstrului Tanin din ape.

14Tu ai sfărâmat capetele Leviatanului b  și l-ai dat de mâncare poporului din pustietăți.

15Tu ai deschis izvoare și ueduri și ai uscat râuri care nu seacă.

16A Ta este ziua; a Ta este și noaptea. Tu ai rânduit luna și soarele.

17Tu ai stabilit hotarele pământului, vara și iarna Tu le-ai făurit.

18Adu-Ți aminte că dușmanul Te defăimează, Doamne, și un popor nebun batjocorește Numele Tău.

19Nu lăsa pradă fiarelor viața turturelei Tale, nu uita pentru totdeauna viața necăjiților Tăi!

20Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice ale țării sunt pline de cuiburi ale violenței!

21Fă ca cel asuprit să nu se întoarcă amărât! Fă ca nevoiașul și sărmanul să laude Numele Tău!

22Ridică-Te, Dumnezeule, apără-Ți pricina! Adu-Ți aminte de ocările zilnice ale celui nebun!

23Nu uita glasul dușmanilor Tăi și larma potrivnicilor Tăi care sporește mereu!

Copyright information for NTLR