a+ 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicați cornul, cornul simbolizând puterea
b+ 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicați cornul, cornul simbolizând puterea
c+ 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură amețitoare
d+ 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălțate, cornul fiind în concepția antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic

Psalms 75

Pentru dirijor. De cântat ca și „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ție Îți aducem mulțumire, Dumnezeule, Îți aducem mulțumire căci Numele Tău este aproape, astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea, Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!

Când lumea se clatină, cu toți locuitorii ei, Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“ Sela

Le-am spus lăudăroșilor: „Nu vă mai lăudați!“, iar celor răi: „Nu vă mai făliți!“ a 

Nu vă mai semețiți privirea b și nu mai vorbiți cu atâta trufie,

căci nici de la răsărit, nici de la apus și nici din pustie nu vine înălțarea,

ci Dumnezeu este Cel Ce judecă! El smerește și tot El înalță!

În mâna Domnului se află un potir; vinul spumegă în el, complet amestecat c . Când El varsă din potir, toți cei răi de pe pământ îi beau până și rămășițele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta Dumnezeului lui Iacov!

10 Voi doborî puterea tuturor celor răi, dar puterea celui drept va fi înălțată. d 

Copyright information for NTLR