a+ 81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde și un ton grav
b+ 81:3 Vezi Num. 28:11-15
c+ 81:5 Sau: pe care nu o înțelegeam; se poate referi fie la noutatea revelației lui YHWH, fie la limba egiptenilor.

Psalms 81

Pentru dirijor. De cântat în ghitit . Al lui Asaf.

Strigați de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră! Strigați de veselie către Dumnezeul lui Iacov!

Înălțați un cântec, sunați din tamburine, din lira cea plăcută și din harfă a .

Suflați din corn la lună nouă b , la lună plină, în ziua sărbătorii.

Aceasta este porunca dată lui Israel, hotărârea Dumnezeului lui Iacov.

Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului; acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoșteam c :

„I-am luat povara de pe umăr, mâinile lui nu mai țin coșul.

La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat; ți-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului, te-am încercat la apele Meriba. Sela

Ascultă, poporul Meu, și te voi sfătui! O, Israele, de M-ai asculta!

Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin! Să nu te închini nici unui zeu!

10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău! Eu te-am adus din țara Egiptului! Deschide-ți gura și ți-o voi umple!“

11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul, Israel nu M-a urmat.

12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpățânate și a trăit după propriile lui sfaturi.

13 „O, de M-ar asculta poporul Meu! O, de ar umbla Israel pe căile Mele!

14 Atunci i-aș supune pe dușmanii săi într-o clipă și Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“

15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în fața Lui, iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.

16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun... „Chiar cu miere din stâncă te-aș sătura!“, zice Dumnezeu.

Copyright information for NTLR