a+ 83:6 Urmași ai lui Agar; sau: hagriți, urmași ai lui Hagri ( 1 Cron. 11:38; 27:31 )
b+ 83:7 Biblos

Psalms 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea! Să nu taci și să nu rămâi mut, Dumnezeule!

Iată că dușmanii Tăi vociferează și cei ce Te urăsc își ridică fruntea.

Uneltesc împotriva poporului Tău, fac planuri împotriva celor ocrotiți de Tine.

Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam și să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând să încheie un legământ împotriva Ta:

corturile Edomului și ismaeliții, Moabul și hagareniții a ,

Ghebal b , Amon și Amalek, Filistia și locuitorii Tirului;

de asemenea, li s-a alăturat și Asiria, punându-și brațul alături de cel al fiilor lui Lot. Sela

Fă-le ca lui Midian, ca lui Sisera și lui Iabin la uedul Chișon,

10 care au fost nimiciți la En-Dor, ajungând bălegar pentru pământ!

11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb și lui Zeeb, iar tuturor prinților lor fă-le ca lui Zebah și lui Țalmuna,

12 căci ei zic: „Să punem mâna pe pășunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf, o pleavă luată de vânt,

14 un foc ce mistuie pădurea, o flacără ce aprinde munții!

15 Așa urmărește-i cu furtuna Ta și îngrozește-i cu vijelia Ta!

16 Umple-le fața de rușine, ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!

17 Să fie făcuți de rușine și îngroziți în veci de veci! Să fie dați de rușine și să piară!

18 Și să știe astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul , Tu și numai Tu ești Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Copyright information for NTLR