a+ 84:1 Ebr.: YHWH Țevaot; și în vs. 3, 12
b+ 84:6 Lit.: valea Baca, cu referire, p robabil, la o vale aridă, situată pe drumul peregrinilor spre Ierusalim; este posibil ca autorul să fi avut în vedere și un joc de cuvinte bazat pe asonanță (cuvinte care sună asemănător, dar se scriu diferit și au înțelesuri diferite) între numele văii și specificul ei (o zonă aridă, lipsită de apă) și substantivul plângere, de unde unele traduceri au redat Valea Plângerii
c+ 84:6 Sau: de binecuvântări; berekot ( iazuri )-berakot ( binecuvântări )
d+ 84:8 Ebr.: YHWH Elohim Țevaot
e+ 84:10 Sau: o mie unde aleg eu într-alt loc. / Am ales să stau mai bine
f+ 84:10 Sau: Mai bine să păzesc porțile Casei

Psalms 84

Pentru dirijor. De cântatîn ghitit . Al korahiților. Un psalm.

1Cât de plăcute sunt Lăcașurile Tale, Doamne al Oștirilor a  !

2Sufletul meu tânjește și suspină după curțile Domnului. Inima și trupul meu strigă de bucurie către Dumnezeul cel Viu.

3Chiar și pasărea își găsește o casă, chiar și rândunica își găsește un cuib pentru ea, un loc unde să-și pună puii, un loc la altarele Tale, Doamne al Oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei Te laudă mereu! Sela

5Ferice de oamenii a căror tărie este în Tine și a căror inimă se îndreaptă spre înălțimile Sionului.

6Când străbat aceștia valea Plângerii b  , ei o prefac într-un loc cu izvoare, pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazuri c  .

7Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.

8Doamne , Dumnezeul Oștirilor d  , ascultă-mi rugăciunea! Pleacă-Ți urechea, Dumnezeule al lui Iacov! Sela

9Scut al nostru, ia aminte, Dumnezeule! Privește cu bunăvoință la fața unsului Tău!

10Mai bine o zi în curțile Tale, decât o mie în altă parte. Mai bine stau e  în pragul Casei f  Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății.

11Căci Domnul Dumnezeu este soare și scut; El dă îndurare și slavă. Nu lipsește de bine pe cei ce umblă în integritate.

12Doamne al Oștirilor, ferice de omul care-și pune încrederea în Tine!

Copyright information for NTLR