Psalms 85

Pentru dirijor. Al korahiților. Un psalm.

1Doamne , Tu ai fost binevoitor cu țara Ta, aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.

2Ai iertat vina poporului Tău, acoperindu-i toate păcatele. Sela

3Ți-ai oprit toată furia, ai renunțat la mânia Ta aprinsă!

4Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi și oprește-Ți supărarea față de noi!

5Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie? Vei continua Tu să te mânii din generație în generație?

6Oare să nu ne înviorezi Tu din nou, ca astfel poporul Tău să se bucure iarăși de Tine?

7Doamne , arată-ne iarăși îndurarea Ta! Dă-ne din nou mântuirea Ta!

8Eu voi asculta ce vorbește Dumnezeu, Domnul , căci El promite pacea poporului Său și credincioșilor Săi, numai ei să nu se întoarcă la nebunie.

9Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca slava să locuiască în țara noastră.

10Îndurarea și credincioșia se întâlnesc, iar dreptatea și pacea se sărută.

11Adevărul răsare din pământ, iar dreptatea privește din ceruri.

12Da, Domnul dă ceea ce este bun, iar pământul nostru își dă rodul.

13Dreptatea merge înaintea Lui și pregătește calea pentru pașii Săi.

Copyright information for NTLR