a+ 86:16 Sau: pe credinciosul Tău fiu.

Psalms 86

O rugăciune a lui David

1Doamne , pleacă-Ți urechea și răspunde-mi, căci sunt sărman și lipsit.

2Păzește-mi sufletul, căci sunt credincios, mântuiește-l pe robul Tău, căci Tu ești Dumnezeul meu; eu mă încred în Tine!

3Stăpâne, ai milă de mine, căci Te chem toată ziua!

4Adu bucurie robului Tău, căci la Tine, Stăpâne, îmi ridic sufletul.

5Fiindcă Tu, Stăpâne, ești bun și iertător, bogat în îndurare față de toți cei ce Te cheamă.

6Doamne , auzi-mi rugăciunea, ascultă glasul cererii mele!

7Te chem în ziua necazului meu, căci Tu îmi răspunzi.

8Stăpâne, nu este nimeni ca Tine între zei! Nimic nu se aseamănă cu lucrările Tale!

9Toate neamurile, pe care Tu le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Stăpâne, și să-Ți proslăvească Numele.

10Tu ești mare, ești înfăptuitor de minuni; numai Tu ești Dumnezeu!

11Doamne , învață-mă calea Ta, și voi umbla în adevărul Tău! Dă-mi o inimă neîmpărțită pentru a mă teme de Numele Tău!

12Te laud, Stăpâne, Dumnezeul meu, din toată inima mea, proslăvesc Numele Tău pe vecie,

13căci mare este îndurarea Ta față de mine; Tu mi-ai scăpat sufletul din adânca Locuință a Morților.

14Dumnezeule, niște îngâmfați se ridică împotriva mea și o ceată de asupritori caută să mă omoare, oameni care nu țin seama de Tine.

15Tu însă, Stăpâne, ești un Dumnezeu milostiv și îndurător, încet la mânie, plin de îndurare și credincioșie!

16Întoarce-Te spre mine și ai milă de mine! Dă tăria Ta robului Tău și mântuiește-l pe fiul slujitoarei Tale a  !

17Înfăptuiește un semn care să arate bunătatea Ta față de mine, ca astfel dușmanii mei să vadă și să fie făcuți de rușine pentru că Tu, Doamne , m-ai ajutat și m-ai mângâiat.

Copyright information for NTLR