a+ 89:4 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
b+ 89:6 V ezi nota de la 29:1
c+ 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Țevaot
d+ 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7 )
e+ 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; și în v. 24
f+ 89:29 Vezi nota de la 89:4
g+ 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmașul lui va dăinui veșnic

Psalms 89

Un maschil al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului , din generație în generație voi face cunoscută credincioșia Ta cu gura mea.

Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veșnice și în ceruri Ți-ai întărit credincioșia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu și i-am jurat robului Meu David, zicând:

«Îți voi întări sămânța a  pe vecie și voi statornici tronul tău de-a lungul generațiilor!»“ Sela

Cerurile laudă minunile Tale, Doamne , precum și credincioșia Ta în adunarea sfinților.

Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul? Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu b ?

Dumnezeu este înfricoșător în marea adunare a sfinților și înspăimântător pentru cei din preajma Lui.

Doamne , Dumnezeu al Oștirilor c , cine este ca Tine? Doamne , Tu ești puternic, și credincioșia Ta Te înconjoară!

Tu stăpânești semeția mării; când i se ridică valurile, Tu i le liniștești.

10 Tu ai zdrobit Rahabul d  ca pe un stârv; cu brațul Tău puternic i-ai împrăștiat pe dușmanii Tăi.

11 Cerurile sunt ale Tale, așa cum tot al Tău este și pământul; Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!

12 Tu ai creat nordul și sudul. Taborul și Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.

13 Brațul Tău este tare, mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălțată.

14 Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău; îndurarea și credincioșia merg înaintea Ta.

15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței Tale,

16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi și se laudă cu dreptatea Ta,

17 căci slava puterii lui ești Tu și prin bunăvoința Ta ne înalți puterea e .

18 Domnul este scutul nostru! Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie și le-ai spus credincioșilor Tăi: „I-am dat ajutor unui viteaz, am ales un tânăr din popor.

20 L-am găsit pe robul Meu David și l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21 Mâna Mea îl va sprijini; da, brațul Meu îl va întări.

22 Dușmanul nu-i va pretinde tributși nelegiuitul nu-l va înjosi.

23 Îi voi zdrobi pe dușmanii lui dinaintea lui și-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.

24 Credincioșia și îndurarea Mea îl vor însoți; puterea îi va fi înălțată prin Numele Meu.

25 Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile.

26 El Mă va numi: «Tatăl meu, Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»

27 Eu îl voi face întâi născut, cel mai înălțat dintre regii pământului.

28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie, iar legământul Meu cu el va rămâne.

29 Îi voi întări sămânța f  pe veci și voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea și nu vor trăi după judecățile Mele,

31 dacă vor încălca decretele Mele și nu vor păzi poruncile Mele,

32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul și vinovățiile cu lovituri.

33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el și nu-Mi voi trăda credincioșia.

34 Nu-Mi voi încălca legământul și nu voi schimba ce Mi-a ieșit de pe buze.

35 Odată ce am jurat pe sfințenia Mea, nu-l voi minți pe David!

36 Veșnică-i va fi sămânța g , iar tronul lui va ține cât va fi soarele înaintea Mea;

37 va fi întărit pe veci precum luna, martorul cel credincios de pe cer.“ Sela

38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat, te-ai mâniat pe unsul Tău.

39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău, i-ai pângărit coroana în țărână,

40 i-ai dărâmat toate zidurile, i-ai prefăcut fortificațiile în ruine,

41 l-au jefuit toți trecătorii și a ajuns de batjocura vecinilor.

42 Ai înălțat dreapta dușmanilor lui și i-ai înveselit pe toți potrivnicii lui.

43 De asemenea, ai făcut ca tăișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă.

44 I-ai pus capăt strălucirii, iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.

45 I-ai scurtat zilele tinereții sale și l-ai acoperit cu rușine. Sela

46 Doamne , până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna? Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?

47 Adu-Ți aminte cât de scurtă este viața mea și pentru ce deșertăciune i-ai creat pe toți oamenii!

48 Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea sau care să-și scape sufletul din gheara Locuinței Morților? Sela

49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început, pe care, în credincioșia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?

50 Stăpâne, adu-Ți aminte de batjocura îndurată de robul Tău, pe care o port în piept din partea multor popoare,

51 batjocura cu care m-au ocărât dușmanii Tăi, Doamne , cu care au ocărât până și pașii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin! Amin!

CARTEA A PATRA

Copyright information for NTLR