a+ 89:4 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
b+ 89:6 V ezi nota de la 29:1
c+ 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Țevaot
d+ 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7 )
e+ 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; și în v. 24
f+ 89:29 Vezi nota de la 89:4
g+ 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmașul lui va dăinui veșnic

Psalms 89

Un maschil al ezrahitului Etan

1Voi cânta mereu îndurările Domnului , din generație în generație voi face cunoscută credincioșia Ta cu gura mea.

2Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veșnice și în ceruri Ți-ai întărit credincioșia!“

3„Am încheiat un legământ cu alesul Meu și i-am jurat robului Meu David, zicând:

4«Îți voi întări sămânța a  pe vecie și voi statornici tronul tău de-a lungul generațiilor!»“ Sela

5Cerurile laudă minunile Tale, Doamne , precum și credincioșia Ta în adunarea sfinților.

6Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul? Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu b  ?

7Dumnezeu este înfricoșător în marea adunare a sfinților și înspăimântător pentru cei din preajma Lui.

8Doamne , Dumnezeu al Oștirilor c  , cine este ca Tine? Doamne , Tu ești puternic, și credincioșia Ta Te înconjoară!

9Tu stăpânești semeția mării; când i se ridică valurile, Tu i le liniștești.

10Tu ai zdrobit Rahabul d  ca pe un stârv; cu brațul Tău puternic i-ai împrăștiat pe dușmanii Tăi.

11Cerurile sunt ale Tale, așa cum tot al Tău este și pământul; Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!

12Tu ai creat nordul și sudul. Taborul și Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.

13Brațul Tău este tare, mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălțată.

14Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău; îndurarea și credincioșia merg înaintea Ta.

15Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței Tale,

16care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi și se laudă cu dreptatea Ta,

17căci slava puterii lui ești Tu și prin bunăvoința Ta ne înalți puterea e  .

18Domnul este scutul nostru! Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19Atunci ai vorbit printr-o vedenie și le-ai spus credincioșilor Tăi: „I-am dat ajutor unui viteaz, am ales un tânăr din popor.

20L-am găsit pe robul Meu David și l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl va sprijini; da, brațul Meu îl va întări.

22Dușmanul nu-i va pretinde tributși nelegiuitul nu-l va înjosi.

23Îi voi zdrobi pe dușmanii lui dinaintea lui și-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.

24Credincioșia și îndurarea Mea îl vor însoți; puterea îi va fi înălțată prin Numele Meu.

25Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile.

26El Mă va numi: «Tatăl meu, Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»

27Eu îl voi face întâi născut, cel mai înălțat dintre regii pământului.

28Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie, iar legământul Meu cu el va rămâne.

29Îi voi întări sămânța f  pe veci și voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea și nu vor trăi după judecățile Mele,

31dacă vor încălca decretele Mele și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul și vinovățiile cu lovituri.

33Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el și nu-Mi voi trăda credincioșia.

34Nu-Mi voi încălca legământul și nu voi schimba ce Mi-a ieșit de pe buze.

35Odată ce am jurat pe sfințenia Mea, nu-l voi minți pe David!

36Veșnică-i va fi sămânța g  , iar tronul lui va ține cât va fi soarele înaintea Mea;

37va fi întărit pe veci precum luna, martorul cel credincios de pe cer.“ Sela

38Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat, te-ai mâniat pe unsul Tău.

39Ai nesocotit legământul cu robul Tău, i-ai pângărit coroana în țărână,

40i-ai dărâmat toate zidurile, i-ai prefăcut fortificațiile în ruine,

41l-au jefuit toți trecătorii și a ajuns de batjocura vecinilor.

42Ai înălțat dreapta dușmanilor lui și i-ai înveselit pe toți potrivnicii lui.

43De asemenea, ai făcut ca tăișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă.

44I-ai pus capăt strălucirii, iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.

45I-ai scurtat zilele tinereții sale și l-ai acoperit cu rușine. Sela

46Doamne , până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna? Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?

47Adu-Ți aminte cât de scurtă este viața mea și pentru ce deșertăciune i-ai creat pe toți oamenii!

48Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea sau care să-și scape sufletul din gheara Locuinței Morților? Sela

49Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început, pe care, în credincioșia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?

50Stăpâne, adu-Ți aminte de batjocura îndurată de robul Tău, pe care o port în piept din partea multor popoare,

51batjocura cu care m-au ocărât dușmanii Tăi, Doamne , cu care au ocărât până și pașii unsului Tău!

52Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin! Amin!

CARTEA A PATRA

Copyright information for NTLR