a+ 9:16 Sau: făcând judecată
b+ 9:16 Meditație, probabil un interludiu muzical, ca și Sela

Psalms 9

Pentru dirijor. Se cântă ca și „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

1Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi povesti toate minunile Tale.

2Mă voi bucura și mă voi veseli în Tine, voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

3Dușmanii mei dau înapoi, se poticnesc și pier dinaintea Ta,

4căci Tu ai judecat cauza mea și mi-ai făcut dreptate; ai șezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.

5Tu ai mustrat neamurile și l-ai nimicit pe cel rău; le-ai șters numele pentru veci de veci.

6Dușmanul a sfârșit în ruine veșnice! I-ai smuls cetățile și ai dat uitării amintirea lor.

7Domnul însă va trona pe vecie! El Își pregătește tronul pentru judecată.

8El va judeca lumea cu dreptate, va cântări noroadele cu nepărtinire.

9Domnul este o fortăreață pentru cel asuprit, o fortăreață în vremuri de necaz.

10Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu-i părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!

11Cântați Domnului , Care este întronat în Sion! Vestiți printre popoare isprăvile Lui!

12Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Își aduce aminte și nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13Îndură-te de mine, Doamne , uită-te la suferința pe care mi-o pricinuiesc dușmanii mei! Ridică-mă de la porțile morții!

14Atunci voi vesti toate laudele Tale la porțile fiicei Sionului, mă voi veseli de mântuirea Ta!

15Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o; chiar în lațul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.

16Domnul Se descoperă și face judecată a  ; Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui. Higgaion b  . Sela

17Cei răi se întorc în Locuința Morților, împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.

18Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna, nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriți.

19Ridică-Te, Doamne , să nu biruie omul! Să fie judecate neamurile înaintea Ta!

20Pune groaza în ei, Doamne! Să recunoască neamurile că sunt doarniște oameni! Sela

Copyright information for NTLR