a+ 90:4 Vezi nota de la 63:6
b+ 90:10 Sau: slava [mândria] lor este;
c+ 90:11 Sau: Căci furia Ta este pe măsura fricii insuflate de Tine. Sensul ebraic al propoziției este nesigur
d+ 90:17 Sau: splendoarea

Psalms 90

O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu

1Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generații la rând.

2Înainte ca să se fi născut munții, înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în vecie, Tu ești Dumnezeu.

3Tu întorci pe oameni în țărână, spunându-le: „Întoarceți-vă, fii ai omului!“

4Da, o mie de ani înaintea Ta sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă a nopții a  .

5Tu îi mături pe oameni ca prin somn; ei sunt ca iarba care răsare dimineața.

6Deși răsare dimineața, ea trece iute, așa încât seara este veștejită și se usucă.

7Suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de furia Ta.

8Ai pus vina noastră înaintea Ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.

9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale; anii noștri se sfârșesc repede, ca un geamăt.

10Deși anii noștri ajung la șaptezeci, iar dacă avem putere – chiar până la optzeci, cei mai mulți dintre ei sunt b  numai necaz și trudă, căci trec repede, iar noi zburăm.

11Cine cunoaște însă tăria mâniei Tale și teama pe care o insuflă furia Ta? c 

12Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!

13Întoarce-Te, Doamne! Cât vei mai zăbovi? Ai milă de slujitorii Tăi!

14Dimineața satură-ne cu îndurarea Ta, iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre.

15Înveselește-ne pentru tot atâtea zile câte ne-ai asuprit și pentru tot atâția ani câți am văzut nenorocirea!

16Să se arate slujitorilor Tăi lucrarea Ta și maiestatea Ta – fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoința d  Stăpânului, Dumnezeul nostru. Statornicește pentru noi lucrarea mâinilor noastre! Da, statornicește lucrarea mâinilor noastre!

Copyright information for NTLR