a+ 91:1 Ebr.: Șadai
b+ 91:2 Sau: Îi zice
c+ 91:9 Lit.: locuința ta

Psalms 91

Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preaînalt se odihnește la umbra Celui Atotputernic a .

De aceea, Îi zic b Domnului : „Refugiul meu, Fortăreața mea, Dumnezeul meu în Care mă încred!“

El te va scăpa de lațul păsărarului și de ciuma cea distrugătoare.

El te va acoperi cu penele Sale, iar tu te vei adăposti sub aripile Lui; credincioșia Lui îți va fi scut și pavăză.

Nu te vei teme de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,

nici de ciuma care umblă prin întuneric, nici de molima care pustiește la miezul zilei.

O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

Vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici Domnului : „Refugiul meu!“ și faci din Cel Preaînalt fortăreața ta c ,

10 Nu te va ajunge nici un rău și nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale.

12 Ei te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.

13 Așa vei putea călca peste lei și peste vipere, peste leii cei tineri și peste șerpi.

14 „Pentru că Mă iubește, și Eu îl voi scăpa. Îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.

15 Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde. Voi fi cu el în necaz, îl voi izbăvi și îl voi onora.

16 Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.“

Copyright information for NTLR