a+ 91:1 Ebr.: Șadai
b+ 91:2 Sau: Îi zice
c+ 91:9 Lit.: locuința ta

Psalms 91

1Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preaînalt se odihnește la umbra Celui Atotputernic a.

2De aceea, Îi zic bDomnului : „Refugiul meu, Fortăreața mea, Dumnezeul meu în Care mă încred!“

3El te va scăpa de lațul păsărarului și de ciuma cea distrugătoare.

4El te va acoperi cu penele Sale, iar tu te vei adăposti sub aripile Lui; credincioșia Lui îți va fi scut și pavăză.

5Nu te vei teme de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,

6nici de ciuma care umblă prin întuneric, nici de molima care pustiește la miezul zilei.

7O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

8Vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.

9Pentru că zici Domnului : „Refugiul meu!“ și faci din Cel Preaînalt fortăreața ta c,

10Nu te va ajunge nici un rău și nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale.

12Ei te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.

13Așa vei putea călca peste lei și peste vipere, peste leii cei tineri și peste șerpi.

14„Pentru că Mă iubește, și Eu îl voi scăpa. Îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.

15Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde. Voi fi cu el în necaz, îl voi izbăvi și îl voi onora.

16Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.“

Copyright information for NTLR