a+ 94:21 Lit.: se strâng

Psalms 94

O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne! O, Dumnezeu al răzbunărilor, strălucește Tu!

Ridică-Te, Judecător al pământului; răsplătește celor mândri după mândria lor!

Până când vor triumfa cei răi, Doamne , până când?

Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie, toți cei ce săvârșesc nelegiuirea se laudă.

Asupresc pe poporul Tău, Doamne , apasă asupra moștenirii Tale.

Îi omoară pe văduvă și pe străin; îl ucid pe orfan.

Ei zic: „Nu vede Domnul! Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

Luați aminte, voi, oameni fără minte din popor! Neghiobilor, când vă veți deștepta?

Să nu audă Cel Ce a sădit urechea? Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?

10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile, Cel Ce învață pe om cunoașterea?

11 Domnul cunoaște gândurile omului; știe că sunt zadarnice.

12 Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne , și pe care-l înveți din Legea Ta,

13 ca să-l liniștești în zilele cele rele, până se va săpa groapa celui rău.

14 Domnul nu-Și părăsește poporul, nici nu-Și uită moștenirea!

15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate și toți cei cu inima cinstită o vor urma.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi? Cine va lua poziție pentru mine împotriva celor ce săvârșesc nelegiuirea?

17 Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu, foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morții.

18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“, îndurarea Ta, Doamne , mă sprijină!

19 În mulțimea frământărilor mele lăuntrice, alinările Tale îmi încântă sufletul.

20 Poate oare un tron corupt să Ți se alăture, unul care plăsmuiește necazul prin decret?

21 Ei uneltesc a  împotriva sufletului celui drept și osândesc sânge nevinovat.

22 Domnul este întăritura mea! Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!

23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor și-i va nimici pentru răutatea lor; Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Copyright information for NTLR