a+ 95:7 Sau: O, dacă ați asculta astăzi glasul Său!
b+ 95:8 Meriba înseamnă ceartă
c+ 95:8 Masa însemnă testare

Psalms 95

Veniți să strigăm de bucurie către Domnul, să strigăm către Stânca mântuirii noastre!

Să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude și să strigăm către El prin cântări!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți zeii!

El ține în mână adâncimile pământului, iar înălțimile munților sunt ale Lui.

A Lui este marea, – El a făcut-o – iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.

Veniți să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte, să îngenunchem înaintea Domnului , Creatorul nostru!

Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii Sale! „Astăzi dacă auziți glasul Lui, a 

nu vă împietriți inimile ca la Meriba b , ca în ziua de la Masa c , în pustie,

când strămoșii voștri M-au pus la încercare și M-au ispitit, deși Îmi văzuseră lucrările!

10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generație și am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui și n-au cunoscut căile Mele.»

11 De aceea am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“

Copyright information for NTLR