a+ 97:8 Metaforă folosită pentru cetățile Iudeii

Psalms 97

Domnul împărățește! Să se înveselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe!

Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia tronului Său.

Înaintea Lui merge focul, arzându-I dușmanii din preajmă.

Fulgerele Lui luminează lumea; pământul vede și se cutremură.

Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului , înaintea Stăpânului întregului pământ.

Cerurile vestesc dreptatea Lui și toate popoarele văd slava Lui.

Sunt făcuți de rușine toți cei ce slujesc chipurilor și cei ce se laudă cu idolii. Toți zeii să se închine înaintea Lui!

Sionul aude și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda a din pricina judecăților Tale, Doamne!

Tu, Doamne , ești Cel Preaînalt peste întreg pământul; Tu ești înălțat mai presus de toți dumnezeii!

10 Cei ce iubiți pe Domnul , urâți răul! El păzește sufletele credincioșilor Săi și îi scapă din mâna celor răi.

11 Lumina este semănată pentru cel drept și bucuria pentru cel cu inima dreaptă.

12 Bucurați-vă în Domnul , voi, cei drepți! Lăudați-L, amintindu- de sfințenia Lui!

Copyright information for NTLR