Psalms 98

Un psalm

Cântați Domnului un cântec nou, căci El a făcut minuni. Mâna lui cea dreaptă și brațul Lui cel sfânt I-au adus victorie!

Domnul Își face cunoscută mântuirea; Își descoperă dreptatea înaintea neamurilor.

El Și-a amintit de îndurarea și de credincioșia promisă casei lui Israel; toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigați către Domnul , toți locuitorii pământului! Chiuiți, strigați de bucurie, cântați!

Cântați Domnului cu lira, cu lira și cu cântece din gură,

cu trâmbițe și cu sunet de corn, strigați înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea și tot ce este în ea, lumea și toți locuitorii ei!

Râurile să bată din palme, munții să strige de bucurie cu toții

înaintea Domnului , Care vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire!

Copyright information for NTLR