a+ 99:3, 4 Sau: 3 Lăudați al Său Nume mare și înfricoșător / – El este sfânt! – / 4 precum și tăria Împăratului care iubește dreptatea!
b+ 99:4 Adică în Israel ( printre israeliți, descendenții lui Iacov)
c+ 99:5 Termenul ebraic se referă la scăunașul pe care un rege își odihnea picioarele, atunci când ședea pe tron (vezi 2 Cron. 9:18; Ps. 110:1 ).
d+ 99:8 Sau: pentru Israel

Psalms 99

1Domnul împărățește! Să tremure popoarele! El tronează deasupra heruvimilor! Să se cutremure pământul!

2Domnul este mare în Sion; El este înălțat peste popoare.

3Lăudați Numele Lui cel mare și înfricoșător: El este sfânt!

4Împăratul este puternic și iubește dreptatea. a  Tu ai statornicit nepărtinirea; Tu ai făcut judecată și dreptate în Iacov b  .

5Înălțați-L pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă înaintea așternutului c  picioarelor Sale: El este sfânt!

6Moise și Aaron erau dintre preoții Săi, iar Samuel – dintre cei ce-I chemau Numele; ei L-au chemat pe Domnul și El le-a răspuns.

7Le-a vorbit din stâlpul de nor, iar ei au păzit mărturiile și poruncile pe care El le-a dat.

8Doamne, Dumnezeul nostru, Tu le-ai răspuns; ai fost pentru ei d  un Dumnezeu Care iartă, dar și Unul Care te-ai răzbunat pe ei din cauza faptelor lor rele.

9Înălțați pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă pe muntele Lui cel sfânt, căci Domnul , Dumnezeul nostru, este sfânt!

Copyright information for NTLR