a+ 11:2 Trei ani și jumătate
b+ 11:3 Patruzeci și două de luni sau trei ani și jumătate
c+ 11:8 Lit.: duhovnicesc
d+ 11:8 Sodoma și Egipt sunt simboluri ale imoralității și, respectiv, ale opresiunii, în VT (vezi Gen. 19:4-11 și Is. 1:10; Ex. 1:11-14 )
e+ 11:15 Sau: Mesiei; atât Cristos (greacă), cât și Mesia (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns
f+ 11:18 sau: corupt; termenul tradus cu distrus are și sensul de corupt, fiind posibil un joc de cuvinte cu cele două sensuri (vezi Gen. 6:11, „ Pământul era corupt “ (ebr.: tișahet ); v. 13, „le voi distruge (ebr.: mașhita ) “
g+ 11:19 Sau: voci

Revelation of John 11

Cei doi martori

Mi-a fost dată o trestie asemenea unui băț și mi s-a spus: „Ridică-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină acolo!

Curtea exterioară a Templului s-o lași la o parte și să n-o măsori, pentru că ea a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Cetatea Sfântă timp de patruzeci și două de luni a .

Le voi da celor doi martori ai mei autoritatea să profețească o mie două sute șaizeci de zile b , îmbrăcați în sac.“

Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului.

Dacă cineva vrea să le facă rău, din gurile lor iese foc care-i mistuie pe dușmanii lor. Deci, dacă vrea cineva să le facă rău trebuie să fie omorât în acest fel.

Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să nu mai cadă ploaie în zilele profeției lor. Ei au autoritate peste ape, ca să le transforme în sânge, și să lovească pământul cu orice fel de urgie, cât de des doresc ei.

Când își vor fi terminat de depus mărturia, fiara care se ridică din Adânc va purta război cu ei, îi va învinge și-i va omorî.

Cadavrele lor vor zăcea pe strada marii cetăți, care, în mod figurat c , este numită „Sodoma“ și „Egipt“ d , unde a fost răstignit și Domnul lor.

Oameni din orice popor, seminție, limbă și neam se vor uita la cadavrele lor timp de trei zile și jumătate și nu vor da voie ca acestea să fie puse în mormânt.

10 Locuitorii pământului se vor bucura de ei, vor sărbători și își vor trimite daruri unii altora, căci acești doi profeți îi chinuiseră pe locuitorii pământului.

11 Dar după trei zile și jumătate, o suflare de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, și ei s-au ridicat în picioare; și o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut.

12 Apoi ei au auzit un glas puternic din cer, care le-a spus: „Suiți-vă aici!“ Și ei s-au suit în cer, într-un nor, în timp ce dușmanii lor se uitau la ei.

13 Chiar în ceasul acela a avut loc un mare cutremur și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care au rămas s-au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului cerului.

14 Al doilea „vai“ s-a dus. Iată că al treilea „vai“ vine repede.

A șaptea trâmbiță

15 Al șaptelea înger a sunat din trâmbiță. Și în cer s-auauzit glasuri puternice care ziceau: „Împărăția lumii a devenit Împărăția Domnului nostru și a Cristosului e  Său; iar El va împărăți în vecii vecilor!“

16 Cei douăzeci și patru de bătrâni care ședeau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu au căzut cu fețele la pământ și I s-au închinat lui Dumnezeu,

17 zicând: „Îți mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Care ești și Care erai, pentru că Ți-ai luat puterea Ta cea mare și ai început să împărățești!

18 Neamurile erau mânioase, dar a venit mânia Ta, a venit timpul ca morții să fie judecați, a venit timpul să dai răsplată robilor Tăi, profeții, sfinților și celor ce se tem de Numele Tău, celor mici și celor mari și a venit timpul să-i distrugi pe cei ce au distrus f  pământul!“

19 Apoi a fost deschis Templul lui Dumnezeu din cer și în interiorul Templului a fost văzut Chivotul Legământului. Și au fost fulgere, sunete g , tunete, cutremur și grindină mare.

Copyright information for NTLR