a+ 12:3 În VT creaturile mitice ca balaurul sunt folosite în sens metaforic pentru a-i descrie pe vrăjmașii lui Dumnezeu (vezi Ps. 74:14; Is. 27:1; Eze 29:3 )
b+ 12:6 Patruzeci și două de luni sau trei ani și jumătate
c+ 12:10 Vezi nota de la 11:15
d+ 12:10 Vezi nota de la 2:9
e+ 12:14 Trei ani și jumătate sau patruzeci și două de luni, sau o mie două sute șaizeci de zile
f+ 12:17 Sau: urmașilor
g+ 12:18 Unele mss și versiuni mai târzii conțin: am stat

Revelation of John 12

Femeia și balaurul

1În cer s-a văzut un semn mare: o femeie învăluită în soare, având luna sub picioare, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele,

2era însărcinată și striga în durerile și suferința nașterii.

3În cer s-a văzut un alt semn: iată că un balaur a mare, roșu, cu șapte capete și zece coarne, având pe capete șapte diademe,

4a târât cu coada lui a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care urma să nască, pentru ca, atunci când copilul se va naște, să-l mănânce.

5Ea a născut un fiu, un băiat, care are să conducă toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu, la tronul Său.

6Iar femeia a fugit în deșert, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, pentru ca acolo să poată fi hrănită timp de o mie două sute șaizeci de zile b.

7În cer a avut loc un război. Mihail și îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul și îngerii lui s-au războit și ei,

8dar nu au putut învinge și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

9Marele balaur a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care înșală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.

10Apoi am auzit în cer un glas puternic spunând: „Acum au venit mântuirea, puterea, Împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Cristosului c Său, căci acuzatorul d fraților noștri a fost aruncat, a fost aruncat cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte.

11Ei l-au învins prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor; ei nu și-au iubit viața, chiar până la moarte.

12De aceea, bucurați-vă ceruri și voi, cei ce locuiți în ele! Vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de o mare furie, fiindcă știe că are puțin timp!“

13Când balaurul a văzut că a fost aruncat pe pământ, a urmărit-o pe femeia care născuse băiatul.

14Femeii i s-au dat două aripi mari de vultur, ca să zboare în deșert, în locul pregătit pentru ea, unde să fie hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi e, departe de fața șarpelui.

15Șarpele a aruncat din gura lui apă, ca un râu, după femeie, pentru ca s-o ducă râul,

16dar pământul a venit în ajutorul femeii; și-a deschis gura și a înghițit râul pe care-l aruncase balaurul din gură.

17Atunci balaurul s-a mâniat pe femeie și s-a dus să poarte război cu rămășița seminței f ei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus.

18Apoi a stat g pe țărmul mării.

Copyright information for NTLR