a+ 13:8 Sau: ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieții Mielului, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii
b+ 13:10 Unele mss conțin: Cine ucide cu sabia

Revelation of John 13

Fiara din mare

1Am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea zece coarne și șapte capete. Pe coarne avea zece diademe, iar pe capete avea nume blasfemiatoare.

2Fiara pe care am văzut-o era asemenea unui leopard, dar picioarele îi erau ca ale ursului, iar gura – ca gura de leu. Balaurul i-a dat ei puterea lui, tronul lui și o mare autoritate.

3Unul dintre capetele ei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei de moarte a fost vindecată. Întregul pământ a fost uimit și s-a dus după fiară.

4Și i s-au închinat balaurului, pentru că el îi dăduse autoritate fiarei. Ei s-au închinat și fiarei, zicând: „Cine este ca fiara și cine se poate război cu ea?!“

5Fiarei i s-a dat o gură, ca să rostească vorbe mari și blasfemii. I s-a dat să exercite autoritate pentru patruzeci și două de luni.

6Ea și-a deschis gura blasfemiind împotriva lui Dumnezeu, blasfemiind Numele Său, cortul Său și pe cei ce locuiesc în cer.

7I s-a dat să poarte război cu sfinții și să-i învingă. Și i s-a dat autoritate peste orice seminție, popor, limbă și neam.

8Toți locuitorii pământului i se vor închina, și anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții Mielului, Care a fost înjunghiat. a

9Cine are urechi, să audă!

10Cine trebuie să meargă în captivitate, în captivitate va merge! Cine trebuie să fie omorât de sabie b, de sabie va fi omorât! Aici este răbdarea și credința sfinților!

Fiara din pământ

11Am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Avea două coarne ca de miel și vorbea ca un balaur.

12Ea a exercitat toată autoritatea primei fiare, în locul ei. A făcut ca pământul și locuitorii lui să i se închine primei fiare, cea a cărei rană de moarte fusese vindecată.

13Făcea semne mari și cobora chiar foc din cer pe pământ înaintea oamenilor.

14Ea îi ducea în rătăcire pe locuitorii pământului prin semnele care îi fusese dat să le facă în locul celeilalte fiare, spunându-le locuitorilor pământului să facă o imagine a fiarei care avusese rana cauzată de sabie, și care totuși a trăit.

15I-a fost dat să dea suflare imaginii fiarei, pentru ca imaginea fiarei să și vorbească și totodată să facă ca toți care nu se închină imaginii fiarei să fie omorâți.

16Ea a făcut ca la toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte

17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.

18Aici este înțelepciunea! Cel ce are pricepere, să calculeze numărul fiarei, pentru că este numărul unui om. Numărul său este șase sute șaizeci și șase.

Copyright information for NTLR