a+ 14:4 Probabil limbajul este unul figurat, cu referire la idolatrie, care în VT este prezentat sub forma adulterului și a desfrânării
b+ 14:8 Vinul simbolizează în VT judecata lui Dumnezeu (vezi Is. 51:17; Ier. 25:15; Ezech. 23:32-33 ); vezi și v. 10
c+ 14:8 Sau: vinul pasiunii desfrânării lui
d+ 14:10 Adică cu toată tăria lui, nediluat
e+ 14:12 Sau: credința lui Isus
f+ 14:13 Vezi nota de la 1:3
g+ 14:14 Vezi Dan. 7:13
h+ 14:20 O stadie (gr.: stadion ) măsura aproximativ 185 m; aproximativ 300 km

Revelation of John 14

Mielul și cei o sută patruzeci și patru de mii

1M-am uitat și iată că Mielul stătea pe muntele Sion, și împreună cu El erau o sută patruzeci și patru de mii, care aveau scrise pe frunțile lor Numele Lui și Numele Tatălui Său.

2Și am auzit un glas din cer, ca vuietul multor ape și ca sunetul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al harpiștilor care cântă la harfele lor.

3Ei cântau un cântec nou înaintea tronului și înaintea celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Nimeni nu putea învăța acel cântec, în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ.

4Aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini a  . Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru Miel.

5Și în gura lor nu s-a găsit minciună; ei sunt fără vină.

Mesajele celor trei îngeri

6Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veșnică celor ce trăiesc pe pământ – la fiecare neam, seminție, limbă și popor.

7El spunea cu glas puternic: „Fiți temători de Dumnezeu și dați-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecății Lui! Închinați-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele de apă!“

8Un alt înger, al doilea, a urmat spunând: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare, cel care a dat să bea la toate neamurile din vinul mâniei b  datorat desfrânării lui c  !“

9Un alt înger, al treilea, le-a urmat spunând cu glas puternic: „Dacă i se închină cineva fiarei și imaginii ei și primește un semn pe frunte sau pe mână,

10va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat d  în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea îngerilor sfinți și înaintea Mielului.

11Fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, cei ce se închină fiarei și imaginii ei și cei ce primesc semnul numelui ei.“

12Aici este răbdarea sfinților – a celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus e  .

13Am auzit un glas din cer spunând: „Scrie: ferice f  de morții care, de acum, mor în Domnul! Da, zice Duhul, pentru că ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.“

14Apoi m-am uitat și iată că era un nor alb, iar pe nor ședea „Cineva Care era ca un fiu al omului“ g  . Avea pe cap o coroană de aur, iar în mână avea o seceră ascuțită.

15Un alt înger a ieșit din Templu, strigând cu glas puternic Celui Ce ședea pe nor: „Trimite secera Ta și seceră, întrucât a sosit ceasul să seceri, pentru că recolta pământului este coaptă!“

16Cel Ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat.

17Un alt înger a ieșit din Templul din cer, având și el o seceră ascuțită.

18Un alt înger, care are autoritate peste foc, a ieșit de la altar și a strigat cu glas puternic către cel ce avea secera ascuțită: „Trimite secera ta ascuțită și culege ciorchinii de struguri ai viei pământului, pentru că strugurii ei sunt copți!“

19Îngerul și-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.

20Teascul a fost călcat în picioare în afara cetății și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanță de o mie șase sute de stadii h  .

Copyright information for NTLR