Revelation of John 15

Îngerii cu ultimele șapte urgii

Am văzut în cer un alt semn mare și minunat: erau șapte îngeri, având ultimele șapte urgii, întrucât cu ele ia sfârșit mânia lui Dumnezeu.

Am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe cei ce au învins fiara, imaginea ei și numărul numelui ei, stând lângă marea de sticlă, cu harfele lui Dumnezeu.

Ei cântau cântecul lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântecul Mielului, spunând: „Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!

Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău?! Numai Tu ești sfânt, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că faptele Tale drepte au fost descoperite!“

După toate acestea, m-am uitat, și în cer era deschis Templul, Cortul Mărturiei.

Din Templu au ieșit șapte îngeri care aveau șapte urgii, îmbrăcați în haine de in curat, strălucitor, și fiind încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur.

Una dintre cele patru ființe vii le-a dat celor șapte îngeri șapte vase de aur, pline cu mânia Dumnezeului Care este viu în vecii vecilor.

Templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și din puterea Sa. Nimeni nu putea să intre în Templu, până când nu se vor fi sfârșit cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.

Copyright information for NTLR