a+ 17:6 Sau: martirilor

Revelation of John 17

Marea prostituată și fiara

1Unul dintre cei șapte îngeri, care au avut cele șapte vase, a venit și a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino! Îți voi arăta pedeapsa marii prostituate, care șade pe ape multe!

2Regii pământului s-au desfrânat cu ea, iar locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul desfrânării ei.“

3M-a dus, în Duhul, într-un deșert. Și am văzut o femeie care ședea pe o fiară stacojie, plină cu nume blasfemiatoare, având șapte capete și zece coarne.

4Femeia era îmbrăcată în purpură și stacojiu, fiind împodobită cu aur, pietre prețioase și mărgăritare. Avea în mână un pahar de aur, plin cu urâciunile și necurățiile desfrânării ei.

5Pe fruntea ei era scris un nume, o taină: „MARELE BABILON, MAMA PROSTITUATELOR ȘI A URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI“.

6Am văzut femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martorilor a  lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat foarte tare.

7Îngerul m-a întrebat: „De ce te miri? Îți voi spune taina femeii și a fiarei care o duce, cea care are șapte capete și zece coarne.

8Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea urmează să se ridice din Adânc și va merge spre distrugere. Locuitorii pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în Cartea Vieții de la întemeierea lumii, se vor mira văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va veni.

9Aici este mintea care are înțelepciune! Cele șapte capete sunt șapte munți, pe care șade femeia. De asemenea, ele sunt șapte împărați,

10dintre care cinci au căzut, unul este, și celălalt n-a venit încă, iar când vine, trebuie să rămână doar puțin.

11Fiara care era, și nu mai este, e al optulea împărat. El este dintre cei șapte și merge spre distrugere.

12Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați, care încă n-au primit împărăția. Ei primesc autoritatea de împărat doar pentru un ceas, împreună cu fiara.

13Aceștia au un singur scop și își vor da puterea și autoritatea lor fiarei.

14Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va învinge, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cu El vor fi cei chemați, aleși și credincioși.“

15Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, cele pe care șade prostituata, sunt popoare, mulțimi, neamuri și limbi.

16Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urî pe prostituată și o vor lăsa pustiită, goală, iar carnea i-o vor mânca și o vor arde în foc.

17Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I înfăptuiască scopul prin faptul că ei vor lua decizia să-i dea fiarei împărăția lor până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.

18Femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului.“

Copyright information for NTLR