a+ 19:1 Cuvânt împrumutat din ebraică, care înseamnă Lăudați pe Domnul!; peste tot în capitol
b+ 19:7 Metafora căsătoriei ca imagine a relației intime dintre Dumnezeu și poporul Său se găsește atât în VT, cât și în NT (vezi Is. 54:5-7; Os. 2:19; Mt. 22:2-14; Ef. 5:31-32 )
c+ 19:9 Vezi nota de la 1:3
d+ 19:9 Cu sensul de banchet
e+ 19:13 Unele mss și versiuni conțin: stropită cu
f+ 19:15 Vezi Ps. 2:9

Revelation of John 19

Aleluia!

1După toate acestea, am auzit în cer ceva ca un glas puternic al unei mari mulțimi, spunând: „Aleluia! aMântuirea, slava și puterea sunt ale Dumnezeului nostru,

2pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte! El a judecat-o pe marea prostituată care a pervertit lumea cu desfrânarea ei! A răzbunat sângele robilor Săi, vărsat de mâna ei!“

3Au spus a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se va ridica în vecii vecilor!“

4Cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru ființe vii au căzut la pământ și I s-au închinat lui Dumnezeu, Care șade pe tron, zicând: „Amin! Aleluia!“

5Și de la tron s-a auzit un glas, spunând: „Lăudați-L pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui și cei ce vă temeți de El, mici și mari!“

6Am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând: „Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește!

7Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a sosit, iar mireasa Lui s-a pregătit b.

8I s-a dat să se îmbrace în in fin, strălucitor și curat.“Inul fin reprezintă faptele drepte ale sfinților.

9Apoi mi-a zis: „Scrie! Ferice c de cei chemați la cina d de la nunta Mielului!“ Mi-a mai zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.“

10Am căzut la picioarele lui, să mă închin, dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, care țin mărturia lui Isus! Lui Dumnezeu închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul profeției.“

Călărețul de pe calul alb

11Am văzut cerul deschis și iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios și Adevărat“. El judecă și se războiește cu dreptate.

12Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris, pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de El.

13Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în e sânge, iar numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu“.

14Armatele cerului Îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin, alb și curat.

15Din gura Lui iese o sabie ascuțită cu care să lovească neamurile. „El le va conduce cu un sceptru de fier.“ f El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului Atotputernic.

16Pe haina și pe coapsa Lui avea scris un nume: „ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR ȘI DOMNUL DOMNILOR“.

17Am văzut un înger care stătea în soare și care a strigat cu glas tare către toate păsările ce zboară în înaltul cerului: „Veniți! Adunați-vă pentru ospățul cel mare al lui Dumnezeu,

18ca să mâncați carnea regilor, carnea comandanților, carnea celor puternici, carnea cailor și a călăreților și carnea tuturor – atât a celor liberi, cât și a sclavilor, atât a celor mici, cât și a celor mari!“

19Și am văzut fiara, regii pământului și armatele lor adunate ca să poarte război cu Cel Ce călărea pe cal și cu armata Lui.

20Fiara a fost prinsă, și, împreună cu ea, și profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei și pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncați de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă.

21Iar ceilalți au fost omorâți de sabia care ieșea din gura Celui Ce călărea pe cal; și toate păsările s-au săturat din carnea lor.

Copyright information for NTLR