a+ 20:6 Vezi nota de la 1:3
b+ 20:8 Vezi Eze 38-39
c+ 20:13 Gr.: Hades; și în v. 14

Revelation of John 20

Cei o mie de ani

1Am văzut un înger care cobora din cer și care avea cheia Adâncului și un lanț mare în mână.

2El a înșfăcat balaurul, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani.

3El l-a aruncat în Adânc, apoi a încuiat și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până când se vor fi împlinit cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie eliberat pentru puțin timp.

4Am văzut niște tronuri, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat autoritatea să judece. Am văzut și sufletele celor ce au fost decapitați din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, care nu i s-au închinat fiarei, nici imaginii ei și care n-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au domnit cu Cristos timp de o mie de ani.

5(Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au împlinit cei o mie de ani.) Aceasta este prima înviere.

6Fericiți a și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere! Asupra acestora a doua moarte nu are autoritate, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Cristos și vor domni cu El timp de o mie de ani.

Condamnarea lui Satan

7Când se vor fi împlinit cei o mie de ani, Satan va fi eliberat din închisoarea lui

8și va ieși ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului – pe Gog și Magog b– și să le adune pentru război. La număr, ele sunt ca nisipul mării.

9Ele s-au ridicat la orizontul pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea iubită. Atunci a coborât foc din cer și i-a mistuit.

10Diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în lacul de foc și pucioasă, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte, în vecii vecilor.

Judecarea celor morți

11Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel Ce ședea pe el. Pământul și cerul au dispărut din prezența Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele.

12I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți.

13Marea i-a dat pe morții care erau în ea, moartea și Locuința Morților c i-au dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui.

14Moartea și Locuința Morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte: lacul de foc.

15Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în lacul de foc.

Copyright information for NTLR