a+ 5:6 În concepția antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic
b+ 5:11 Un mod de a spune că mulțimea lor era atât de mare, că nu putea fi numărată

Revelation of John 5

Sulul scris și Mielul

1În mâna dreaptă a Celui Ce ședea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părți și sigilat cu șapte sigilii.

2Am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: „Cine este vrednic să desfacă sulul și să-i rupă sigiliile?“

3Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să desfacă sulul și să se uite în el.

4Am plâns mult, pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să desfacă sulul și să se uite în el.

5Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins șieste vrednic să desfacă sulul și cele șapte sigilii ale lui!“

6M-am uitat și am văzut un Miel, care părea înjunghiat, stând în mijlocul tronului și al celor patru ființe vii și printre bătrâni. Avea șapte coarne a  și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg pământul.

7El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a Celui Ce ședea pe tron.

8Când Mielul a luat sulul, cele patru ființe vii și cei douăzeci și patru de bătrâni au căzut la pământ înaintea Lui. Fiecare avea o harfă și vase de aur pline cu tămâie – care sunt rugăciunile sfinților –

9și cântau un cântec nou: „Tu ești vrednic să iei sulul și să-i rupi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele Tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam

10și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru; și ei vor domni pe pământ!“

11M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și de o mie de ori o mie b  .

12Ei spuneau cu glas puternic: „Vrednic este Mielul, Care a fost înjunghiat, să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, onoare, slavă și laudă!“

13Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice făptură ce se află în aceste locuri, am auzit-o zicând: „A Celui Ce șade pe tron și a Mielului să fie lauda, onoarea, slava și puterea, în vecii vecilor!“

14Și cele patru ființe vii au zis: „Amin!“, iar bătrânii au căzut la pământ și s-au închinat.

Copyright information for NTLR