a+ 10:4 Gr.: telos, care se traduce și cu: scopul, împlinirea
b+ 10:5 Vezi Lev. 18:5
c+ 10:6 Vezi Deut. 30:12
d+ 10:7 Lit.: Abis, loc de detenție pentru duhurile rele și pentru Satan; în LXX însă, termenul grecesc abyssos traduce ebraicul tehom ( adânc, vezi Gen. 1:2; 7:11 )
e+ 10:7 Vezi Deut. 30:13
f+ 10:8 Vezi Deut. 30:14
g+ 10:9 Sau: ca Domnul; vezi v. 13; termenul grecesc pentru Domn ( kurios ) apare de peste 6000 de ori în LXX, traducându-l pe ebraicul YHWH ( Domnul – vezi nota de la Ex. 3:14 )
h+ 10:11 Vezi Is. 28:16
i+ 10:13 Vezi Ioel 2:32
j+ 10:15 Vezi Is. 52:7; Naum 1:15
k+ 10:16 Sau: Evanghelia
l+ 10:16 Vezi Is. 53:2
m+ 10:18 Vezi Ps. 19:4
n+ 10:19 Vezi Deut. 32:21
o+ 10:20 Vezi Is. 65:1
p+ 10:21 Vezi Is. 65:2

Romans 10

1Fraților, dorința inimii mele, rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți, este ca ei să fie mântuiți.

2Căci pot mărturisi despre ei că au râvnă pentru Dumnezeu, însă fără a fi întemeiată pe cunoaștere.

3Căci, întrucât n-au cunoscut dreptatea pe care o oferă Dumnezeu, au căutat să-și stabilească o dreptate a lor înșiși și nu s-au supus astfel dreptății pe care o oferă Dumnezeu.

4Căci Cristos este sfârșitul a  Legii, pentru ca să existe o dreptate pentru oricine crede.

Mântuirea este pentru toți cei care cred

5Moise scrie despre dreptatea pe care o dă Legea, astfel: „Omul care împlinește aceste lucruri va trăi prin ele.“ b 

6Însă dreptatea care vine prin credință spune așa: „Să nu zici în inima ta: «Cine se va înălța la cer?»“ c  – adică pentru a-L coborî pe Cristos –

7„sau: «Cine va coborî în Adânc d  ?»“ e  – adică pentru a-L ridica pe Cristos dintre cei morți!

8Și atunci, ce spune ea? „Cuvântul este aproape de tine; este în gura ta și în inima ta.“ f Acesta este cuvântul credinței, cel pe care-l propovăduim.

9Dacă deci Îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn g  și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.

10Căci prin credința din inimă se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea;

11întrucât Scriptura spune: „Oricine crede în El nu va fi făcut de rușine.“ h 

12Nu este nici o deosebire între iudeu și grec, deoarece Același Domn este Domnul tuturor și dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă,

13fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“ i 

14Așadar, cum Îl vor chema pe Cel în Care n-au crezut? Și cum vor crede în Cel despre Care n-au auzit? Și cum vor auzi, fără ca cineva să le predice?

15Și cum să predice, dacă nu sunt trimiși? Așa cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune!“ j 

16Însă nu toți au acceptat veștile bune k  , pentru că Isaia spune: „Doamne, cine a crezut mesajul nostru?“ l 

17Astfel, credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.

18Însă eu întreb: n-au auzit ei? Ba da! Căci:„Glasul lor a străbătut întreg pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.“ m 

19Însă eu întreb: oare n-a înțeles Israel? Mai întâi, Moise spune: „Eu vă voi provoca la gelozie prin ceea ce nu este un neam; vă voi mânia printr-un neam fără pricepere.“ n 

20Iar Isaia este atât de îndrăzneț, încât spune: „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.“ o 

21Însă, despre Israel, spune: „Toată ziua Mi-am întins mâinile către un popor neascultător și împotrivitor.“ p 

Copyright information for NTLR