a+ 11:4 Vezi 1 Regi 19:10, 14
b+ 11:4 Lit.: oracolul divin
c+ 11:4 Zeul canaanit al fertilității
d+ 11:4 Vezi 1 Regi 19:18
e+ 11:8 Vezi Deut. 29:4; Is. 29:10
f+ 11:10 Vezi LXX, Ps. 69:22, 23
g+ 11:16 Vezi Num. 15:17-21; partea din aluat oferită drept cel dintâi rod sunt Avraam și patriarhii, iar tot aluatul sunt urmașii lor, israeliții
h+ 11:17 Patriarhii
i+ 11:25 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg; contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de către cei inițiați
j+ 11:26 Sau: atunci
k+ 11:26 Propoziția aceasta a fost interpretată în două direcții majore: (1) numărul total al evreilor care au fost mântuiți în toate generațiile ( tot Israelul fiind echivalent cu numărul complet al neamurilor din v. 25 ); (2) cea mai mare parte a evreilor din ultima generație. Un lucru este clar, anume că nimeni, atât dintre evrei, cât și neamuri, nu va fi mântuit într-un mod colectiv, ci numai pe baza credinței în Isus Cristos cel înviat; vezi v. 23
l+ 11:27 Vezi Is. 59:20, 21; 27:9; Ier. 31:33, 34
m+ 11:31 Cele mai multe mss importante nu conțin acest cuvânt; câteva mss importante conțin în cele din urmă
n+ 11:33 Sau: O, adâncul bogăției, înțelepciunii și
o+ 11:34 Vezi LXX, Is. 40:13
p+ 11:35 Vezi Iov 41:11

Romans 11

Rămășița lui Israel

1Atunci întreb: Și-a respins Dumnezeu poporul? În nici un caz! Căci și eu sunt israelit, din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin.

2Dumnezeu nu Și-a respins poporul pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce spune Scriptura despre Ilie? Cum I-a vorbit lui Dumnezeu împotriva lui Israel?

3„Doamne, Ți-au omorât profeții și Ți-au dărâmat altarele. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă să-mi ia și mie viața!“ a 

4Însă ce i-a răspuns Dumnezeu b  ? „Mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal c  .“ d 

5Tot așa este și acum: există o rămășiță care a fost aleasă prin har,

6iar dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, pentru că altfel harul n-ar mai fi har.

7Și atunci? Israel n-a obținut ceea ce căuta, dar cei aleși au obținut; iar ceilalți au fost împietriți,

8așa cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de amorțeală, ochi să nu vadă și urechi să nu audă, până în ziua de astăzi.“ e 

9Iar David spune: „Să li se prefacă masa într-o cursă, într-un laț, într-o pricină de cădere și într-o dreaptă răsplătire!

10Să li se întunece ochii ca să nu mai vadă! Fă să li se încovoaie mereu spinarea!“ f 

Mântuirea neamurilor

11Atunci întreb: s-au împiedicat ei ca să cadă pentru totdeauna? În nici un caz, ci, datorită greșelii lor, mântuirea a ajuns la neamuri, pentru a-i face pe israeliți geloși.

12Deci dacă greșeala lor a fost bogăție pentru lume, iar eșecul lor a fost bogăție pentru neamuri, cu cât mai mult va fi plinătatea întoarcerii lor?!

13Acum vă vorbesc vouă, neamurilor: având în vedere că sunt un apostol al neamurilor, eu îmi glorific slujirea

14încercând, cumva, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să-i salvez astfel pe unii dintre ei.

15Căci dacă respingerea lor a adus împăcarea lumii, ce va aduce atunci primirea lor, dacă nu viață din morți?!

16Iar dacă partea din aluat, oferită ca cel dintâi rod, este sfântă, atunci tot aluatul este sfânt g  ; și dacă rădăcina este sfântă, atunci și ramurile sunt sfinte.

17Dar dacă unele ramuri au fost rupte, și tu, care ești o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor și ai devenit părtașă la rădăcina h  bogată a măslinului,

18nu te lăuda față de ramuri! Însă, dacă te lauzi, amintește-ți: nu tu susții rădăcina, ci rădăcina te susține pe tine!

19Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!“

20Așa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credință! Deci nu fi mândru, ci teme-te!

21Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile naturale, nu te va cruța nici pe tine!

22Uită-te deci la bunătatea și la severitatea lui Dumnezeu: El este sever cu cei care au căzut, iar cu tine este bun, dacă rămâi în bunătatea Lui. Altfel, și tu vei fi tăiat.

23Și chiar ei, dacă nu persistă în necredință, vor fi altoiți, pentru că Dumnezeu are putere să-i altoiască din nou.

24Dacă tu ai fost tăiat din ceea ce, prin natură, este un măslin sălbatic și ai fost altoit, împotriva naturii, într-un măslin bun, cu cât mai mult aceste ramuri naturale vor fi altoite înapoi, în propriul lor măslin?

Întregul Israel va fi mântuit

25Fraților, nu vreau să nu știți această taină i  , ca să nu pretindeți că ați fi mai înțelepți decât sunteți: o parte din Israel a experimentat împietrirea, până când va intra numărul complet al neamurilor.

26Și astfel j  tot Israelul va fi mântuit k  , după cum este scris: „Eliberatorul va veni din Sion; El va îndepărta nelegiuirile de la Iacov.

27Acesta este legământul Meu cu ei, când le voi șterge păcatele.“ l 

28În ce privește Evanghelia, ei sunt dușmani, spre binele vostru, însă, în ce privește alegerea, ei sunt iubiți, datorită patriarhilor lor.

29Căci darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive.

30Așa cum voi ați fost cândva neascultători față de Dumnezeu, dar acum ați primit îndurare datorită neascultării lor,

31la fel sunt și ei acum neascultători, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să poată primi și ei (acum) m  îndurare.

32Fiindcă Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, ca să-Și arate îndurarea față de toți.

Laudă lui Dumnezeu

33O, adâncul bogăției înțelepciunii și n  cunoașterii lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!

34„Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul Lui? o 

35Cine I-a dat vreodată ceva, ca El să trebuiască să-i dea înapoi?“ p 

36Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Copyright information for NTLR