a+ 12:1 Gr.: loghikos, care poate fi tradus și: care se cuvine, rațională, rezonabilă
b+ 12:10 Sau: Fiți devotați unii altora
c+ 12:10 Sau: În ce privește respectul, dați-vă întâietate unul altuia
d+ 12:16 Sau: Să aveți aceleași gânduri unii pentru alții
e+ 12:16 Sau: cu cele smerite
f+ 12:19 Vezi Deut. 32:35
g+ 12:20 Vezi Prov. 25:21, 22

Romans 12

Vieți consacrate lui Dumnezeu

1Prin urmare, vă îndemn fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească a din partea voastră!

2Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.

Smerenie și slujire

3Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care i-a dat-o Dumnezeu.

4Pentru că, așa cum într-un trup avem multe mădulare și nu toate au aceeași funcție,

5tot astfel și noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Cristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora.

6Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat: dacă darulcuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței sale;

7dacă este slujirea, să slujească; dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură;

8dacă este încurajarea, să încurajeze; dacă este dărnicia, să dea cu generozitate; dacă este acela de a conduce, s-o facă cu dedicare; dacă este acela de a fi milostiv, s-o facă cu bucurie.

Dragostea

9Dragostea să vă fie sinceră; urâți răul, lipiți-vă de bine!

10Iubiți-vă unii pe alții b cu o dragoste frățească! Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. c

11În ce privește dedicarea, să nu fiți leneși! Fiți plini de râvnă cu duhul! Slujiți Domnului!

12Fiți bucuroși în nădejdea voastră! Fiți răbdători în necaz! Dedicați-vă rugăciunii!

13Ajutați-i pe sfinții care sunt în nevoi! Fiți ospitalieri!

14Binecuvântați-i pe cei care vă persecută! Binecuvântați, nu blestemați!

15Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng!

16Trăiți în armonie unii cu alții! d Nu vă gândiți la lucrurile înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți e! Nu vă considerați singuri înțelepți!

17Nu întoarceți nimănui rău pentru rău! Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor!

18Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii!

19Preaiubiților, nu vă răzbunați niciodată singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul.“ f

20Însă „dacă dușmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, făcând așa, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui“ g.

21Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!

Copyright information for NTLR