a+ 12:1 Gr.: loghikos, care poate fi tradus și: care se cuvine, rațională, rezonabilă
b+ 12:10 Sau: Fiți devotați unii altora
c+ 12:10 Sau: În ce privește respectul, dați-vă întâietate unul altuia
d+ 12:16 Sau: Să aveți aceleași gânduri unii pentru alții
e+ 12:16 Sau: cu cele smerite
f+ 12:19 Vezi Deut. 32:35
g+ 12:20 Vezi Prov. 25:21, 22

Romans 12

Vieți consacrate lui Dumnezeu

Prin urmare, vă îndemn fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească a  din partea voastră!

Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.

Smerenie și slujire

Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care i-a dat-o Dumnezeu.

Pentru că, așa cum într-un trup avem multe mădulare și nu toate au aceeași funcție,

tot astfel și noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Cristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora.

Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat: dacă darulcuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței sale;

dacă este slujirea, să slujească; dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură;

dacă este încurajarea, să încurajeze; dacă este dărnicia, să dea cu generozitate; dacă este acela de a conduce, s-o facă cu dedicare; dacă este acela de a fi milostiv, s-o facă cu bucurie.

Dragostea

Dragostea să vă fie sinceră; urâți răul, lipiți-vă de bine!

10 Iubiți-vă unii pe alții b  cu o dragoste frățească! Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. c 

11 În ce privește dedicarea, să nu fiți leneși! Fiți plini de râvnă cu duhul! Slujiți Domnului!

12 Fiți bucuroși în nădejdea voastră! Fiți răbdători în necaz! Dedicați-vă rugăciunii!

13 Ajutați-i pe sfinții care sunt în nevoi! Fiți ospitalieri!

14 Binecuvântați-i pe cei care vă persecută! Binecuvântați, nu blestemați!

15 Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng!

16 Trăiți în armonie unii cu alții! d  Nu vă gândiți la lucrurile înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți e ! Nu vă considerați singuri înțelepți!

17 Nu întoarceți nimănui rău pentru rău! Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor!

18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii!

19 Preaiubiților, nu vă răzbunați niciodată singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul.“ f 

20 Însă „dacă dușmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, făcând așa, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui“ g .

21 Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!

Copyright information for NTLR