a+ 14:1 Sau: cei care nu au convingeri foarte puternice
b+ 14:2 Pavel face referire probabil la creștinii dintre iudei care nu renunțaseră la restricțiile alimentare impuse de Lege
c+ 14:10 Prima întrebare se referă la cel slab, iar a doua la cel puternic; vezi v. 3
d+ 14:11 Vezi Is. 45:23
e+ 14:23 Sau: din credință

Romans 14

Cel slab și cel puternic

1Primiți-i bine între voi pe cei care sunt slabi în credință a, fără a purta dispute!

2Unul crede că poate să mănânce orice, pe când cel slab mănâncă doar legume. b

3Cel ce mănâncă orice să nu-l disprețuiască pe cel ce nu mănâncă orice, iar cel ce nu mănâncă orice să nu-l condamne pe cel ce mănâncă, pentru că Dumnezeu l-a primit.

4Cine ești tu să-l condamni pe slujitorul altuia?! Dacă stă sau cade, îl privește pe stăpânul său! Însă el va sta, pentru că Domnul îl poate face să stea.

5Unul crede că o zi este mai bună decât alta, iar altul le consideră pe toate la fel. Fiecare trebuie să fie pe deplin convins în gândirea sa.

6Cel ce respectă o anumită zi, pentru Domnul o respectă. Cel ce mănâncă orice, pentru Domnul mănâncă, întrucât el Îi mulțumește lui Dumnezeu, iar cel ce nu mănâncă orice, pentru Domnul nu mănâncă și Îi mulțumește și el lui Dumnezeu.

7Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru el însuși și nimeni dintre noi nu moare pentru el însuși:

8dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.

9Pentru acest scop a murit și a înviat Cristos: ca să poată fi Domn și al celor morți, și al celor vii.

10Așadar, de ce-l condamni pe fratele tău? Sau de ce-l disprețuiești pe fratele tău? c Căci toți vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu.

11Pentru că este scris: „Viu sunt Eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă Îl va mărturisi pe Dumnezeu!“ d

12Deci fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu.

13Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci, mai degrabă, judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de poticnire sau o pricină de cădere.

14Știu și sunt convins în Domnul Isus că nici un lucru nu este necurat în sine, însă dacă cineva consideră un lucru ca fiind necurat, atunci pentru el este necurat.

15Dacă fratele tău este întristat din cauza a ceea ce mănânci, atunci tu nu mai trăiești în dragoste. Nu-l nimici, prin ceea ce mănânci, pe cel pentru care a murit Cristos!

16Nu lăsați ca binele vostru să fie vorbit de rău!

17Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt.

18Cel care-L slujește astfel pe Cristos Îi este plăcut lui Dumnezeu și este respectat de oameni.

19Așadar, să urmărim lucrurile care aduc pacea și cele prin care ne zidim unii pe alții!

20Nu distrugeți lucrarea lui Dumnezeu de dragul unei mâncări! Într-adevăr, toate lucrurile sunt curate, însă este rău pentru un om să mănânce ceva care pe celălalt l-ar face să cadă.

21Este bine să nu mănânci carne sau să nu bei vin sau orice altceva care pe fratele tău l-ar face să cadă.

22Așadar, încredințarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de omul care nu se condamnă din cauza a ceea ce el consideră ca fiind bun!

23Însă omul care are îndoieli este condamnat dacă mănâncă, pentru că n-o face din convingere e. Orice lucru care nu vine din convingere este păcat.

Copyright information for NTLR