a+ 15:3 Vezi Ps. 69:9
b+ 15:5 Sau: să vă dea aceeași atitudine unii față de alții
c+ 15:9 Vezi 2 Sa 22:50; Ps. 18:49
d+ 15:10 Vezi Deut. 32:43
e+ 15:11 Vezi Ps. 117:1
f+ 15:12 Vezi Mt. 1:6, 16
g+ 15:12 Vezi LXX, Is. 11:10
h+ 15:18 Lit.: a vorbi, a proclama
i+ 15:18 Sau: pentru că n-aș îndrăzni să nu vorbesc despre acele lucruri pe care le-a făcut Cristos prin mine
j+ 15:19 Unele mss conțin doar Duhului, iar altele conțin: Duhului Sfânt
k+ 15:19 Provincie romană (numită și Dalmația ), situată în partea de E și NE a M. Adriatice, în nordul provinciei Macedonia
l+ 15:21 Vezi LXX, Is. 52:15
m+ 15:24 Sau: și să fiu ajutat de voi pentru a ajunge acolo
n+ 15:26 Provincie romană cu capitala la Corint
o+ 15:28 Lit.: le voi fi sigilat acest rod
p+ 15:31 Vezi F.A. 20:22 -23
q+ 15:32 Sau: împreună cu voi

Romans 15

Însă noi, care suntem tari, trebuie să purtăm slăbiciunile celor slabi și nu să ne fim plăcuți nouă înșine.

Fiecare dintre noi trebuie să placă semenului său, spre binele acestuia, pentru zidirea lui,

întrucât chiar Cristos nu Și-a plăcut Lui Însuși, ci, așa cum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste Mine!“ a 

Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și încurajarea date de Scripturi, să avem nădejde.

Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții b , potrivit cu Cristos Isus,

pentru ca, dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas, să-L slăviți pe Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos!

Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Cristos, pentru a-I aduce slavă lui Dumnezeu!

Eu vă spun că Cristos a devenit un slujitor al celor circumciși, pentru adevărul lui Dumnezeu, pentru ca El să confirme promisiunile date patriarhilor,

astfel încât neamurile să-L slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, așa cum este scris: „De aceea Te voi lăuda printre neamuri și voi cânta laudă Numelui Tău!“ c 

10 Și, din nou, spune: „Bucurați-vă, neamuri, împreună cu poporul Lui!“ d 

11 Și, din nou: „Lăudați-L pe Domnul, toate neamurile! Dați-I laudă, toate popoarele!“ e 

12 Și, din nou, Isaia spune: „Rădăcina lui Ișai f  va ieși, și El Se va ridica să conducă neamurile; în El își vor pune neamurile nădejdea!“ g 

13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea, în timp ce credeți, ca să aveți nădejde din belșug, prin puterea Duhului Sfânt!

Motivația lui Pavel în scrierea epistolei

14 Dar eu însumi sunt convins cu privire la voi, frații mei, că și voi înșivă sunteți plini de bunătate, plini de toată cunoașterea, capabili să vă învățați unii pe alții.

15 Cu toate acestea, v-am scris într-un mod mai îndrăzneț cu privire la unele lucruri, ca să vi le reamintesc, datorită harului care mi-a fost dat de către Dumnezeu

16 spre a fi un slujitor al lui Cristos Isus pentru neamuri, în datoria preoțească de a vesti Evanghelia lui Dumnezeu, astfel încât neamurile să fie o jertfă plăcută, sfințită de Duhul Sfânt.

17 Așadar, în Cristos Isus mă pot lăuda cu lucrarea mea pentru Dumnezeu,

18 pentru că n-aș avea îndrăzneala de a mă lăuda h  cu vreun alt lucru, decât cu ceea ce a făcut Cristos prin mine, i  pentru ca neamurile să asculte prin ceea ce am spus și am făcut,

19 prin puterea semnelor și minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu j . Astfel, din Ierusalim și împrejurimile lui, până în Iliria k , am vestit toată Evanghelia lui Cristos.

20 Întotdeauna am dorit să vestesc Evanghelia acolo unde Cristos încă n-a fost cunoscut, ca să nu construiesc pe o temelie pusă de altcineva,

21 ci să fac așa cum este scris: „Cei cărora nu li s-a spus niciodată despre El vor vedea, și cei care n-au auzit niciodată despre El vor înțelege.“ l 

Planul lui Pavel de a vizita Roma

22 Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi.

23 Dar acum, nemaiavând nimic de înfăptuit în aceste regiuni și întrucât de mulți ani doresc să vin la voi,

24 sper să vă văd în călătoria mea, când voi merge în Spania, și să fiu însoțit de voi până acolo m , după ce, mai întâi, voi petrece un timp cu voi.

25 Acum însă mă duc la Ierusalim, pentru a-i sluji pe sfinți acolo.

26 Căci celor din Macedonia și Ahaia n  le-a făcut plăcere să facă o binefacere pentru săracii care sunt între sfinții din Ierusalim.

27 Le-a făcut plăcere să facă aceasta și, într-adevăr, le erau datori, pentru că, dacă neamurile au avut și ele parte de binecuvântările duhovnicești ale acestora, la rândul lor și ele ar trebui să-i slujească cu binecuvântări materiale.

28 Deci, după ce voi fi îndeplinit aceasta și le voi fi dat în siguranță ceea ce a fost adunat o , voi merge în Spania, trecând pe la voi.

29 Știu însă că, atunci când voi veni la voi, voi veni cu o măsură plină de binecuvântare de la Cristos.

30 Vă îndemn, fraților, prin Domnul nostru Isus Cristos și prin dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine.

31 Rugați-vă să fiu eliberat p  de necredincioșii din Iudeea, iar slujirea mea în Ierusalim să fie primită de sfinți,

32 pentru ca, prin voia lui Dumnezeu, să vin la voi cu bucurie și să pot fi înviorat în mijlocul vostru q .

33 Dumnezeul păcii să fie cu voi toți! Amin.

Copyright information for NTLR