a+ 3:4 Pavel citează din LXX, Ps. 51:4
b+ 3:9 Sau: Suntem noi mai prejos; expresia în limba greacă ne permite să traducem atât cu referire la iudei, cu sens pozitiv ( mai buni ), cât și cu referire la neamuri, cu sens negativ ( mai prejos )
c+ 3:12 Pavel citează din LXX, Ps. 14:1-3; 53:1-3; Ecl. 7:20
d+ 3:13 Vezi Ps. 5:9
e+ 3:13 Vezi Ps. 140:3
f+ 3:14 Vezi Ps. 10:7
g+ 3:17 Vezi Is. 59:7-8
h+ 3:18 Vezi Ps. 36:1
i+ 3:20 Vezi Ps. 143:2; Pavel folosește un ebraism, carne, în loc de ființă, cum apare în TM și LXX, Ps. 143:2
j+ 3:21 Adică Vechiul Testament, care era împărțit în trei secțiuni: Legea ( Moise ), Profeții și Scrierile; vezi texte ca Gen. 15:6; Ps. 32:1-2; Hab. 2:4
k+ 3:25 Sau: un loc de ispășire; termenul trimite la Capacul Ispășirii (vezi Ex. 25:17-22 ); în Evr. 9:5, același termen grecesc este tradus cu Locul ( Capacul ) Ispășirii

Romans 3

Credincioșia lui Dumnezeu

1Care este atunci avantajul iudeului sau care este avantajul circumciziei?

2Acesta e mare în toate privințele! Mai întâi, pentru că lor le-au fost încredințate rostirile lui Dumnezeu.

3Și ce dacă unii n-au fost credincioși? Va anula oare necredincioșia lor credincioșia lui Dumnezeu?

4În nici un caz! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și fiecare om să fie găsit mincinos, după cum este scris: „Așa încât Tu să poți fi găsit drept în cuvintele Tale și să fii biruitor când vei fi judecat.“ a 

5Dar dacă nedreptatea noastră pune în lumină dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu când aduce urgia? Vorbesc în felul oamenilor.

6În nici un caz! Atunci cum va judeca Dumnezeu lumea?

7Iar dacă adevărul lui Dumnezeu abundă spre slava Lui, din cauza minciunii mele, atunci de ce sunt condamnat ca păcătos?

8Și de ce să nu zicem, așa cum ne defăimează unii, zicând despre noi că spunem: „Să facem răul, ca să vină binele!“? Condamnarea lor este dreaptă!

Nici un om nu este drept

9Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni b  decâtei? Nicidecum; căci i-am acuzat mai înainte pe toți – atât pe iudei, cât și pe greci – că sunt sub păcat,

10după cum este scris: „Nu există nici un om drept, nici unul măcar!

11Nu există nici unul care să aibă pricepere! Nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu!

12Toți s-au rătăcit, cu toții au devenit buni de nimic! Nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar! c 

13Gâtlejul le este un mormânt deschis; cu limbile lor ei înșală, d  sub buzele lor este venin de viperă, e 

14gura le este plină de blestem și amărăciune, f 

15picioarele lor se grăbesc să verse sânge,

16iar pe căile lor se află prăpădul și nenorocirea.

17Ei nu cunosc calea păcii. g 

18Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor!“ h 

19Știm că tot ce spune Legea, le spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie închisă și întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu.

20Căci „nici o ființă nu va fi îndreptățită înaintea Lui“ i  prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoașterea păcatului.

Dreptatea lui Dumnezeu prin credință

21Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie Legea și Profeții j  ,

22și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Isus Cristos, pentru toți cei ce cred. Nu este nici o deosebire.

23Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.

24Ei sunt îndreptățiți fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus,

25pe Care Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire k  , ca dovadă a dreptății Sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut,

26în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Și dovedească dreptatea, în așa fel încât El să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel ce are credință în Isus.

27Și atunci, unde este lauda? Este exclusă! Prin ce lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței.

28Căci noi credem că un om este îndreptățit prin credință, fără faptele Legii.

29Sau Dumnezeu este doar al iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor,

30întrucât Dumnezeu este Unul, și El este Cel Care-i va îndreptăți, prin credință, pe cei circumciși și, tot prin credință, și pe cei necircumciși.

31Atunci anulăm noi oare Legea prin credință? În nici un caz, ci, mai degrabă, noi întărim Legea.

Copyright information for NTLR