a+ 6:17 Posibil să facă referire la un set de învățături de bază pe care le primeau noii convertiți
b+ 6:19 În ideea că nici o analogie nu este perfectă, însă Pavel se vede obligat să se folosească de acestea

Romans 6

Morți și înviați împreună cu Cristos

1Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se înmulțească harul?

2În nici un caz! Cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el?!

3Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Cristos Isus ați fost botezați în moartea Lui?

4Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, așa cum Cristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții.

5Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

6Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului;

7căci, cine a murit cu adevărat, a fost eliberat de păcat.

8Iar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom și trăi împreună cu El.

9Știm că Cristos, fiind înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai domnește asupra Lui.

10Căci prin moartea de care a murit, a murit față de păcat o dată pentru totdeauna, iar viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu.

11La fel și voi, considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Cristos Isus!

12Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, așa încât să ascultați de poftele lui!

13Să nu mai oferiți mădularele voastre păcatului, ca unelte ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca unii care ați fost aduși de la moarte la viață și oferiți-vă mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptății,

14pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub Lege, ci sub har!

Sclavi ai dreptății

15Și atunci? Să păcătuim, pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? În nici un caz!

16Nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înșivă ca sclavi ca să ascultați de cineva, sunteți sclavii celui de care ascultați: fie ai păcatului, care duce la moarte, fie ai ascultării, care duce la dreptate?

17Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură a căruia i-ați fost încredințați,

18ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai dreptății!

19Vorbesc în felul oamenilor, din cauza neputinței firii voastre. b Așa cum v-ați dat mădularele să fie sclave ale necurăției și fărădelegii, în vederea fărădelegii, tot așa acum, dați-vă mădularele ca sclave ale dreptății, în vederea sfințirii.

20Căci atunci când erați sclavi ai păcatului erați liberi în ce privește dreptatea.

21Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea!

22Însă acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclavi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică.

23Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru.

Copyright information for NTLR