a+ 8:1 Lit.: carnea
b+ 8:1 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
c+ 8:2 Unele mss conțin: m-a
d+ 8:3 Lit.: carne; și în vs. 4, 5, 8, 9, 12, 13
e+ 8:10 Lit.: Duhul este viață
f+ 8:15 Adopția ( înfierea ) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primește același statut și aceleași drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge; și în v. 23
g+ 8:15 Un termen aramaic care exprimă o relație foarte apropiată cu Dumnezeu
h+ 8:23 Aici sinonim cu arrabon (garanție); vezi 2 Cor. 1:22; Ef. 1:14
i+ 8:23 Lit.: primul rod (pârga) al Duhului
j+ 8:26 Sau: pentru ce ar trebui
k+ 8:26 Sau: de nerostit (pe care nu le poți exprima în cuvinte)
l+ 8:28 Unele mss importante și timpurii conțin: Noi știm că în toate Dumnezeu lucrează
m+ 8:36 Vezi Ps. 44:22
n+ 8:38 Lit.: conducătorii, însă în sfera lumii spirituale, probabil în contrast cu îngerii

Romans 8

Viața primită prin Duhul

1Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu firea a  , ci potrivit cu Duhul) b  .

2Căci legea Duhului vieții în Cristos Isus te-a c  eliberat de legea păcatului și a morții.

3Fiindcă ceea ce era cu neputință pentru Lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire d  , Dumnezeu aînfăptuit trimițând, din pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase, și condamnând astfel păcatul în fire,

4pentru ca cerința dreaptă a Legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul.

5Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului.

6Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace.

7Și aceasta, deoarece preocuparea pentru fire este dușmănie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate s-o facă.

8Deci cei ce sunt în fire nu-I pot fi plăcuți lui Dumnezeu.

9Voi însă nu mai sunteți în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui.

10Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viața voastră e  , datorită dreptății.

11Și dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morți le va da viață și trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuiește în voi.

12Deci, fraților, noi nu suntem datori față de fire, ca să trăim potrivit ei!

13Pentru că, dacă trăiți potrivit firii, veți muri, dar dacă, prin Duhul, dați morții faptele trupului, veți trăi!

14Căci toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

15Fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii f  prin care strigăm: „Abba!“ g  , adică „Tată!“

16Duhul Însuși depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu.

17Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori – moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Cristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi și proslăviți împreună cu El.

Slava care ne așteaptă

18Căci consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care urmează să ne fie descoperită.

19Chiar și creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu,

20întrucât creația a fost supusă deșertăciunii, – nu pentru că a vrut ea, ci datorită Celui Ce a supus-o –, în nădejdea

21că și creația însăși va fi eliberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu.

22Noi știm că, până acum, întreaga creație geme și suferă durerile nașterii.

23Și nu numai ea, ci și noi înșine, care avem primul rod h  , adică Duhul i  , gemem în noi înșine, așteptând înfierea, răscumpărarea trupurilor noastre.

24Căci în această nădejde am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde! Fiindcă, cine mai nădăjduiește în ceea ce vede deja?!

25Dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare.

26În același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu știm cum ar trebui j  să ne rugăm, ci Duhul Însuși mijlocește cu suspine nerostite k  ;

27însă Cel Care cercetează inimile, cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că Acesta mijlocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu.

Victorie deplină prin Cel Care ne-a iubit

28Noi știm că toate lucrează împreună l  spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul Său.

29Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați.

30Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; pe aceia pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit; iar pe aceia pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat.

31Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?!

32El, Care nu Și-a cruțat propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, împreună cu El, toate lucrurile?!

33Cine va aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptățește.

34Cine este cel care-i va condamna? Cristos Isus, Cel Care a murit și Care, mai mult decât atât, a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi.

35Cine ne va despărți de dragostea lui Cristos? Necazul, sau greutățile, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia?

36Așa cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua, suntem considerați ca niște oi pentru tăiere.“ m 

37Însă, în toate aceste lucruri, noi avem victorie deplină prin Cel Care ne-a iubit.

38Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii n  , nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile,

39nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!

Copyright information for NTLR