a+ 2:2 Cf. Lev. 19:9; 23:22; Deut. 24:19.
b+ 2:7 Lit.: în casă
c+ 2:10 Sau: una care nu sunt de băgat în seamă
d+ 2:17 O efă măsura aproximativ 22 l.
e+ 2:20 Din punct de vedere gramatical referentul poate fi și Boaz
f+ 2:20 Vezi nota de la 1:8
g+ 2:20 Ebr.: goel (rudă cu drept de răscumpărare). Ruda cu drept de răscumpărare avea obligația, prin Lege, de a-și proteja rudele aflate în nevoie: (1) de a ridica un urmaș fratelui său, dacă acesta a murit fără a lăsa urmași – primul fiu născut moștenea numele și averea fratelui defunct ( Deut. 25:5-10 ); (2) de a răscumpăra pământul pe care o rudă mai săracă l-a vândut în afara familiei ( Lev. 25:25-28 ); (3) de a răscumpăra o rudă care s-a vândut ca sclavă, datorită sărăciei (Lev. 25:47-49); (4) de a răzbuna uciderea unei rude (Num. 35:19-21).

Ruth 2

Rut îl întâlnește pe Boaz

1Acolo Naomi avea o rudă din partea soțului ei, un bărbat foarte renumit din clanul lui Elimelek, al cărui nume era Boaz.

2Într-o zi, moabita Rut i-a zis lui Naomi: – Dă-mi voie, te rog, să merg pe ogor ca să strâng spice de pe urma aceluia înaintea căruia voi găsi bunăvoință. a  – Du-te, copila mea, i-a răspuns ea.

3Ea s-a dus și, ajungând pe un ogor, a început să culeagă spicele rămase în urma secerătorilor. S-a nimerit ca ogorul acela să fie tocmai al lui Boaz, din clanul lui Elimelek.

4Chiar atunci Boaz a sosit din Betleem și le-a zis secerătorilor: – Domnul să fie cu voi! – Domnul să te binecuvânteze, i-au răspuns ei.

5Apoi l-a întrebat pe slujitorul care supraveghea secerătorii: – A cui este tânăra aceasta?

6Slujitorul care supraveghea secerătorii i-a răspuns: – Aceasta este tânăra moabită care s-a întors cu Naomi din câmpiile Moabului.

7Ea mi-a zis: „Te rog, dă-mi voie să culeg și să strâng dintre snopi spicele rămase în urma secerătorilor!“ Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât pentru puțin timp, în adăpost b  .

8Boaz i-a zis lui Rut: – Ascultă-mă, fiică! Să nu mergi la cules pe un alt ogor și să nu pleci de aici! Rămâi cu slujitoarele mele.

9Uită-te unde vor secera pe ogor și du-te după ele! Voi porunci slujitorilor să nu se atingă de tine. Iar când ți-e sete, poți să mergi la vase și să bei din ceea ce au scos slujitorii.

10Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și i-a zis: – Cum de am găsit bunăvoință înaintea ta, ca să mă iei în seamă pe mine, o străină c  ?

11– Mi s-a spus despre tot ce ai făcut pentru soacra ta după moartea soțului tău, i-a răspuns Boaz, cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să vii la un popor pe care nu-l cunoșteai până mai ieri.

12Domnul să-ți răsplătească fapta și răsplata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeul lui Israel, sub aripile Căruia ai venit să te adăpostești!

13– Să găsesc bunăvoință la tine și pe mai departe, stăpânul meu, i-a răspuns ea, pentru că vorbele tale m-au mângâiat și au atins inima slujnicei tale, deși eu nu sunt nici măcar ca una dintre slujitoarele tale.

14La ora mesei Boaz i-a zis lui Rut: – Apropie-te, mănâncă din pâine și înmoaie-ți bucata în zeama cu oțet. Ea s-a așezat lângă secerători, iar el a servit-o cu boabe prăjite. Ea a mâncat, s-a săturat și i-a mai și rămas.

15Apoi, când ea s-a ridicat să mai culeagă, Boaz le-a poruncit slujitorilor săi astfel: – Lăsați-o să culeagă chiar și dintre snopi, fără să o umiliți!

16Ba chiar scoateți-i spice din snopi și aruncați-i-le pe jos, ca să le poată culege și nu o dojeniți!

17Rut a cules spice de pe ogor până seara, a bătut ce a cules și i s-a strâns aproape o efă d  de orz.

18A luat ceea ce strânsese și s-a dus în cetate, iar soacra sa a văzut cât culesese. Ea i-a dat lui Naomi și ceea ce-i rămăsese după ce se săturase la masă.

19Atunci soacra ei a întrebat-o: – Unde ai cules astăzi și unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce te-a luat în seamă! Rut a început să-i povestească soacrei sale la cine a lucrat și i-a zis: – Numele bărbatului la care am lucrat astăzi este Boaz.

20Naomi i-a zis nurorii sale: – Binecuvântat să fie el de Domnul , Cel Care e  nu Și-a părăsit îndurarea f  față de noi, cei vii, și față de cei ce au murit! Bărbatul acesta este ruda noastră, i-a mai zis Naomi, dintre cei cu drept de răscumpărare g  asupra noastră.

21Moabita Rut i-a zis: – El mi-a spus: „Stai aproape de slujitorii mei până vor sfârși tot ce au de secerat.“

22Naomi i-a răspuns nurorii sale Rut: – Este bine, fiica mea, să lucrezi cu slujnicele lui și să nu dea alții peste tine pe un alt ogor.

23Astfel, Rut a stat aproape de slujnicele lui Boaz și a cules până când s-a încheiat seceratul orzului și al grâului. Ea locuia împreună cu soacra ei.

Copyright information for NTLR