a+ 4:2 Lit.: bătrânii, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor (lit. bătrânii ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 ).
b+ 4:5 Sau: va trebui să răscumperi și parcela moabitei Rut
c+ 4:12 Lit.: sămânța; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
d+ 4:13 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale
e+ 4:20 Câteva mss TM, câteva mss LXX și VUL (vezi și v. 21 și textul LXX al 1 Cron. 2:11); cele mai multe mss TM: Salma

Ruth 4

Boaz se căsătorește cu Rut

1Boaz s-a dus la poarta cetății și s-a așezat acolo. Tocmai atunci trecea cel ce avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz. Boaz i-a zis: – Prietene, întoarce-te și așază-te aici, te rog! Acesta s-a întors și s-a așezat.

2Boaz a adus și zece dintre cei din sfatul bătrânilor a cetății, zicându-le: – Așezați-vă aici! Ei s-au așezat acolo.

3Apoi i-a zis celui cu drept de răscumpărare: – Naomi, care s-a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a rudei noastre, Elimelek.

4M-am gândit să te anunț și să-ți spun: „Cumpăr-o acum de față cu locuitorii și de față cu cei din sfatul bătrânilor poporului meu. Dacă vrei deci s-o răscumperi, răscumpăr-o, dar dacă nu vrei s-o răscumperi, atunci spune-mi, ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu. – O voi răscumpăra eu, i-a răspuns acesta.

5– În ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi, i-a mai zis Boaz, va trebui s-o răscumperi și pe moabita Rut b, soția celui ce a murit, ca să păstrezi numele mortului în cadrul moștenirii lui.

6Atunci cel ce avea drept de răscumpărare i-a răspuns: – Așa nu-mi permit s-o răscumpăr, ca nu cumva să-mi pun în primejdie propria moștenire. Răscumpăr-o tu! Poți lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu-mi permit s-o răscumpăr.

7Pe vremuri, în Israel, pentru a întări toate rânduielile privitoare la răscumpărare și la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul își scotea sandala și i-o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel.

8Deci cel ce avea drept de răscumpărare i-a zis lui Boaz: – Cumpăr-o tu! Apoi și-a scos sandala.

9Atunci Boaz le-a zis celor din sfatul bătrânilor și întregului popor: – Astăzi sunteți martori că am cumpărat din mâna lui Naomi tot ce a aparținut lui Elimelek, lui Chilion și lui Mahlon.

10De asemenea, pe moabita Rut, văduva lui Mahlon, am cumpărat-o de soție, ca să păstrez numele mortului în cadrul moștenirii lui, astfel încât să nu se șteargă numele acestuia dintre rudele lui și din cetatea sa. Sunteți martori astăzi!

11Tot poporul care era la poartă și cei din sfatul bătrânilor i-au răspuns: – Suntem martori! Să o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela și ca pe Lea care, împreună, au zidit Casa lui Israel! Să-ți sporească puterea în Efrata și să-ți faci un nume în Betleem!

12Fie familia ta, prin urmașul c pe care ți-l va da Domnul din această tânără, ca familia lui Pereț care i s-a născut lui Iuda din Tamar.

Linia genealogică a lui David

13Boaz a luat-o pe Rut și ea a devenit soția lui. El a intrat la ea d și Domnul a dat rod pântecului ei, astfel că aceasta a născut un fiu.

14Femeile i-au zis lui Naomi: „Binecuvântat să fie Domnul, Cel Ce nu te-a lăsat astăzi fără un răscumpărător. Fie ca numele lui să fie vestit în Israel!

15El îți va reînviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneții tale, căci l-a născut nora ta care te iubește și care prețuiește pentru tine mai mult decât șapte fii.“

16Naomi a luat copilul, l-a strâns la piept și i-a fost acestuia ca o mamă.

17Vecinele i-au pus numele Obed, spunând: „I s-a născut un fiu lui Naomi!“ El a fost tatăl lui Ișai, tatăl lui David.

18Aceștia sunt descendenții lui Pereț: din Pereț s-a născut Hețron,

19din Hețron s-a născut Ram, din Ram s-a născut Aminadab,

20din Aminadab s-a născut Nahșon, din Nahșon s-a născut Salmon e,

21din Salmon s-a născut Boaz, din Boaz s-a născut Obed,

22din Obed s-a născut Ișai, iar din Ișai s-a născut David.

Copyright information for NTLR