a+ 7:6 Sau: cu dezmierdările tale, iubire!
b+ 7:9 LXX, Aquila, VUL, Siriacă; TM: buzele celor adormiți

Song of Solomon 7

1Ce frumoase îți sunt picioarele în sandalele tale, fiică de prinț! Liniile coapselor tale sunt ca un colier, sunt ca lucrarea mâinilor unui artist.

2Buricul tău este o cupă rotundă din care nu lipsește vinul amestecat. Mijlocul îți este un snop de grâu încins cu crini.

3Cei doi sâni ai tăi sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare.

4Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt iazurile Heșbonului văzute prin poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului privind spre Damasc.

5Capul tău este înălțat asemenea muntelui Carmel. Părul capului tău este ca purpura; regele este înlănțuit de cosițele tale.

6Cât de frumoasă ești și cât de plăcută ești în dezmierdări, iubito! a 

7Statura ta este asemenea palmierului, iar sânii tăi asemenea unor ciorchine.

8Îmi zic: „Mă voi urca în palmier și-i voi apuca ramurile!“ Sânii tăi să fie asemenea ciorchinilor de struguri, iar mirosul respirației tale asemenea merelor!

9Gura ta să fie asemenea unui vin bun!

Sulamita

Vinul să meargă drept spre iubitul meu, curgând liniștit pe buze și pe dinți b  .

10Eu sunt a iubitului meu și el mă dorește pe mine.

11Vino, iubitul meu, să mergem pe câmpie, să ne adăpostim noaptea în sate!

12Ne vom trezi devreme și vom merge la vii pentru a vedea dacă a înmugurit vița, dacă i s-a deschis floarea și dacă a înflorit rodiul. Acolo îți voi dărui iubirea mea!

13Mandragorele își răspândesc parfumul și la porțile noastre se găsesc toate bunătățile, atât noi, cât și vechi, pe care le-am păstrat pentru tine, iubitule!

Copyright information for NTLR